arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Izdelki Pokrovnost tal-CLC

Zgodovina CLC v Sloveniji

Prvotna metodologija je temeljila na vizualni fotointerpretaciji satelitskih posnetkov v merilu 1:100.000. Osnovni vir podatkov so bile ortorektificirane slike satelita Landsat TM iz leta 1995 in 1996, kot dopolnitev pa so uporabljali sektorske baze podatkov, topografske karte ter predvsem aeroposnetke. Sledila je digitalizacija rezultatov in oblikovanje digitalne baze podatkov v GIS obliki.

Prvi podatki o pokrovnosti tal v okviru programa CORINE so bili narejeni za leto 1990, za Slovenijo pa za leto 1995. Ključni za bazo podatkov o celostnem ocenjevanju okolja so georeferencirani podatki o pokrovnosti tal. Za njihovo vzdrževanje in redno nadgradnjo skrbi Evropska agencija za okolje (EEA), ki je leta 2000 s Skupnim raziskovalnim centrom Evropske komisije (Joint research center - JRC) vzpostavila projekt IMAGE 2000 in CLC 2000. Namen le-tega je bil, da se naredi korekcija baze podatkov iz prejšnjega CLC, nadgradijo podatki in ugotovijo glavne spremembe glede na prejšnji zajem podatkov.
Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti