arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Karte in podatki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Povezave

Kazalci drugih držav

Kazalci okolja drugih držav

Yihaw URL Avstralija - SoE Okoljski kazalci za državno poročilo o okolju
Yihaw URL Avstrija - Umweltbundesamt MOBI-Indikatoren
Yihaw URL BIP Partnerstvo za kazalce o biološki raznovrstnosti (Biodiversity Indicators Partnership)
Yihaw URL EK: Zdravje ljudi Evropska komisija - Sistem kazalcev o okolju in zdravju
Yihaw URL Francija - Min. za okolje, tajnostni razvoj... Kazalci in kazalniki okolja
Yihaw URL Italija Ispra, Kazalci okolja v Italiji
Yihaw URL Kanada - Environment Canada - CESI Kazalci okoljske trajnosti (Canadian Environmental Sustainability Indicators - CESI)
Yihaw URL Kanada - Environment Canada - EcoInfo - Okoljski kazalci
Yihaw URL Kanada:OECD - primerjava okoljskih kazalcev (2001)
Yihaw URL Nemčija - UBA - jedrni kazalci okolja Umwelt Bundes Amt - Das Umwelt-Kernindikatorensystem des Umweltbundesamtes (KIS)
Yihaw URL OECD - Environmental Indicators and Outlooks (2011-2012)
Yihaw URL Ukrajina - Min. za varstvo okolja in jedrsko varnost - STATE of the ENVIRONMENT IN UKRAINE (1998)
Yihaw URL ZDA - mesto Ann Arbor - Okoljski kazalci
Yihaw URL Švica - BAFU - Zvezni urad za okolje (FOEN) Kazalci
Yihaw URL Švica - Statistika - Kazalci trajnostnega razvoja Razlaga simbolov
Yihaw URL Češka - IVZ Kazalci zdravja in okolja
Yihaw URL Češka - Kazalci ISSaR CORE SET OF INDICATORS GROUPED BY THEMES

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba