Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Zgodovina CLC v Sloveniji

Prvotna metodologija je temeljila na vizualni fotointerpretaciji satelitskih posnetkov v merilu 1:100.000. Osnovni vir podatkov so bile ortorektificirane slike satelita Landsat TM iz leta 1995 in 1996, kot dopolnitev pa so uporabljali sektorske baze podatkov, topografske karte ter predvsem aeroposnetke. Sledila je digitalizacija rezultatov in oblikovanje digitalne baze podatkov v GIS obliki.

Prvi podatki o pokrovnosti tal v okviru programa CORINE so bili narejeni za leto 1990, za Slovenijo pa za leto 1995. Ključni za bazo podatkov o celostnem ocenjevanju okolja so georeferencirani podatki o pokrovnosti tal. Za njihovo vzdrževanje in redno nadgradnjo skrbi Evropska agencija za okolje (EEA), ki je leta 2000 s Skupnim raziskovalnim centrom Evropske komisije (Joint research center - JRC) vzpostavila projekt IMAGE 2000 in CLC 2000. Namen le-tega je bil, da se naredi korekcija baze podatkov iz prejšnjega CLC, nadgradijo podatki in ugotovijo glavne spremembe glede na prejšnji zajem podatkov.