Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

publikacije


 

Publikacije, izdane v okviru dejavnosti poročanja o okolju:

 

 

 

V slovenskem jeziku

…

Ekoloski odtis - projekcije in scenariji za Slovenijo do leta 2030

Ekološki (okoljski) odtis Slovenije - izračun projekcij in scenarijev zmanjšanja odtisa za izbrane ukrepe (Poročilo po projektu MOP-ARSO. Poročilo pripravil: STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o., 2018, 1.13 MB)

Ecological footprint

Ecological Footprint of Slovenia, Technical Report prepared by Global Footprint Network (izdala MOP-Agencija RS za okolje, 2018, 2,25 Mb)

Okoljski odtis

Zgibanka ekološki odtis (izdala Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Inštitut za mladinsko participacijo in Global Footprint Network, 2018, 724 KB)

Na poti v zeleni prestavi

Na poti v zeleni prestavi (izdala Agencija RS za okolje, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, 2017, 21.506 KB)

Brošura o okolju, prometu in zdravju

Brošura o okolju, prometu in zdravju (izdala Agencija RS za okolje in Ministrstvo za infrastrukturo, 2016, 393 KB)

Kazalci okolja v Sloveniji

Kazalci okolja v Sloveniji (izdala Agencija RS za okolje, julij 2014, 3.146 KB)

- stanje in napovedi 2010

Evropsko okolje - stanje in napovedi 2010: Ocene za Slovenijo (pripravila Agencija RS za okolje, november 2010, html)
Evropsko okolje - stanje in napovedi 2010: Strnjeno poročilo (izdala Evropska agencija za okolje, november 2010, html)

Okolje in promet, Slovenija

Okolje in promet,  Slovenija (izdala Agencija RS za okolje, november 2008, 745 KB)

Okolje na dlani, Slovenija

Okolje na dlani,  Slovenija (izdala Agencija RS za okolje, december 2007)

Kazalci okolja 2005

Kazalci okolja 2005 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agnecija RS za okolje, 2006)

Kazalci okolja 2003

Kazalci okolja 2003 (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agnecija RS za okolje, 2004)

Okolje v Sloveniji 2002, povzetek

Okolje v Sloveniji 2002, povzetek, poglavja (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, oktober 2003)

 

V angleškem jeziku

 

Environmental indicators in Slovenia

Environmental indicators in Slovenia (izdala Agencija RS za okolje, Julij 2014, 34 MB)

Environment in the palm of your hand, Slovenia

Environment in the palm of your hand, Slovenia (izdala Agencija RS za okolje, November 2008, 34 MB)

Environmental indicators 2003

Environmental indicators 2003 (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agnecija RS za okolje, 2004)

Environment in Slovenia 2002, Summary

Environment in Slovenia 2002, Summary (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, oktober 2003)

>