Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

POVEZAVE V DRŽAVI NA PODROČJU OKOLJSKIH INFORMACIJ

Povezave v državi na področju okoljskih informacij.

Yihaw URL ARSO Agencija RS za okolje
Yihaw URL CBD-CHM Posredovalnica informacij o biotski raznovrstnosti (CHM)
Yihaw URL CIPRA-SLOVENIJA CIPRA Slovenija
Yihaw URL DRSV Direkcija Republike Slovenije za vode
Yihaw URL E - UPRAVA Državni portal RS
Yihaw URL ECPD-SI Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije, Ljubljana
Yihaw URL EKO SKLAD, j.s. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Yihaw URL Focus društvo za sonaraven razvoj
Yihaw URL GZS Gospodarska zbornica Slovenije
Yihaw URL IJS - CEU Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost
Yihaw URL INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA Inštitut za raziskovanje Krasa
Yihaw URL KIS Kmetijski inštitut Slovenije
Yihaw URL MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Yihaw URL MOL, Okolje, prostor in bivanje Mestna občina Ljubljana, Okolje, prostor in bivanje
Yihaw URL MOP Ministrstvo za okolje in prostor
Yihaw URL MZI Ministrstvo za infrastrukturo
Yihaw URL MZI - DE Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo
Yihaw URL NIB, MORSKA BIOLOŠKA POSTAJA PIRAN Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran
Yihaw URL NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje (nekdanji IVZ)
Yihaw URL Okolje in energija pri Finance.si Spletišče na temo okolja in energije pri Poslovnem dnevniku Finance, d.o.o.
Yihaw URL REC SLOVENIJA Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, REC-Slovenija
Yihaw URL SE-F Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo
Yihaw URL SURS Statistični urad Republike Slovenije
Yihaw URL Slopak Portal za ozaveščanje o ločevanju odpadkov
Yihaw URL UMANOTERA Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Yihaw URL UMAR Urad za makroekonomske analize in razvoj
Yihaw URL URSJV Uprava RS za jedrsko varnost
Yihaw URL URSZR - SOS112 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
Yihaw URL UVHVVR Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Yihaw URL Videolectures.net Videopredavanja na temo okolja (med drugimi temami na strežniku IJS)
Yihaw URL ZGS Zavod za gozdove Slovenije