Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Storitve EIONET

Evropska agencija za okolje preko omrežja EIONET zagotavlja podporo državam za preglednejše poročanje po mednarodnih poročevalskih obveznostih in izmenjavo mnenj, dokumentov in izkušenj med strokovnjaki.

Yihaw Folder 6 ETC Šest tematskih centrov EEA
Yihaw Folder Mednarodno poročanje Pod pojmom mednarodno poročanje razumemo mednarodno izmenjavo podatkov in informacij o okolju. Ta temelji na izpolnjevanju obveznosti iz mednarodnih in/ali evropskih pravnih aktov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in so za Slovenijo zavezujoči. Poročanje o stanju okolja poleg mednarodne izmenjave podatkov/informacij vključuje tudi obveščanje ter ozaveščanje javnosti o okoljski problematiki v Sloveniji.
Yihaw Folder Spletišča NFP Spletišča ustanov, iz katerih prihajajo NFP iz držav članic omrežja EIONET.
Yihaw Folder Zanimiva spletišča EEA Dolg seznam povezav na spletišča (podstrani) v upravljanju EEA, ki so tako zbrana morda bolj opazna in lažje dosegljiva, kot če bi jih iskali na strežnikih EEA.
Yihaw URL CDR Centralno odložišče poročil, ki ga tehnično podpira EEA omogoča shranjevanje in pregledovanje poročil po mednarodnih poročevalskih obveznostih
Yihaw URL CDR - Kdo ima dostop? Pregled nad tem, kdo vse ima dostop do posameznih delov?
Yihaw URL CIRCA-EEA (arhiv) Orodje za komunikacijo in izmenjavo dokumentov, mnenj in izkušenj med eksperti v omrežju EIONET. Vsa vsebina je prenesena na novo orodje EIONET Forum.
Yihaw URL CR - Register vsebin Content Registry
Yihaw URL DD - Podatkovni slovar Data Dictionary
Yihaw URL EIONET Forum Novo orodje za komunikacijo in izmenjavo dokumentov, mnenj in izkušenj med izvedenci v omrežju EIONET, ki bo postopoma nadomestilo CIRCA. Bistvena prednost naj bi bila možnost spremljanja odzivov - komentarjev na objavljena gradiva.
Yihaw URL Eionet Helpdesk Pomoč uporabnikom
Yihaw URL Okoljske tematike EEA Vsi izdelki in informacije EEA po posameznih okoljskih tematikah.
Yihaw URL ROD Baza poročevalskih obveznosti, ki jo vodi EEA, uporabniku omogoča pregled poročevalskih obveznosti po pravnih aktih, naslovnikih in državah.