Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

6 ETC

Šest tematskih centrov EEA

Yihaw URL ETC ACM Tematsko središče za blaženje posledic onesnaženosti zraka in podnebnih sprememb (Air Pollution and Climate Change Mitigation)
Yihaw URL ETC BD Tematsko središče za biotsko raznovrstnost (Biological Diversity)
Yihaw URL ETC CCA Tematsko središče za prilagajanje podnebnim spremembam (Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation)
Yihaw URL ETC ICM Tematsko središče za vode: celinske, obalne in morje (Inland, Coastal and Marine waters)
Yihaw URL ETC SCP Tematsko središče za TPP - trajnostno proizvodnjo in porošnjo (Sustainable Consumption and Production)
Yihaw URL ETC SIA Tematsko središče za prostorske podatke in analize (Spatial Information and Analysis)