Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Mednarodno poročanje

Pod pojmom mednarodno poročanje razumemo mednarodno izmenjavo podatkov in informacij o okolju. Ta temelji na izpolnjevanju obveznosti iz mednarodnih in/ali evropskih pravnih aktov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in so za Slovenijo zavezujoči. Poročanje o stanju okolja poleg mednarodne izmenjave podatkov/informacij vključuje tudi obveščanje ter ozaveščanje javnosti o okoljski problematiki v Sloveniji.

Yihaw Folder ORODJA IN STORITVE V PODPORO POROČANJU Vso potrebno informacijsko infrastrukturo za izmenjavo podatkov/informacij o okolju je za potrebe Evropske Unije vzpostavila Evropska agencija za okolje v okviru omrežja EIONET (Environment Information and Observation NETwork). EIONET nudi tehnično podporo pri uporabi storitev ter orodij za poročanje ter razvija informacijsko infrastrukturo poročevalskega omrežja ReportNET. Za potrebe poročanja sta za posamezne države ključni naslednji dve sestavini sistema ReportNET: ROD - baza poročevalskih obveznosti in CDR - centralno odložišče poročil.
Yihaw Folder POROČILA EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE O USPEŠNOSTI POROČANJA SLOVENIJE Evropska agencija za okolje vsako leto objavi seznam držav glede na uspešnost poročanja. Pri ocenjevanju upošteva izpolnjevanje obveznosti, ki so definirane v posebnem dokumentu, t.i. EIONET priority data flow.
Yihaw Folder POROČILA O IZPOLNJEVANJU MEDNARODNIH POROČEVALSKIH OBVEZNOSTI SLOVENIJE Poročila o izpolnjevanju mednarodnih poročevalskih obveznosti Slovenije vsebujejo informacijo o številu opravljenih poročanj, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb ter evropskih pravnih aktov. Evidenco o implementaciji poročanja vodi Evropska agencija za okolje za vse države članice in je javno dostopna v okviru orodij poročevalskega omrežja ReportNET.
Yihaw URL Naslednjih 6 obveznosti ter zadnjih 6 opravljenih poročevalskih obveznosti
Yihaw URL PROCES POROČANJA Evropska agencija za okolje za potrebe poročanja vsako leto pripravi program poročanja, t.i. EIONET Priority Data Flow. Poleg lastnih podatkovnih tokov po dogovoru pokriva tudi nekatere podatkovne tokove Evropske komisije (DG ENV) ter nekaterih konvencij.