Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

POROČILA O IZPOLNJEVANJU MEDNARODNIH POROČEVALSKIH OBVEZNOSTI SLOVENIJE

Poročila o izpolnjevanju mednarodnih poročevalskih obveznosti Slovenije vsebujejo informacijo o številu opravljenih poročanj, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb ter evropskih pravnih aktov. Evidenco o implementaciji poročanja vodi Evropska agencija za okolje za vse države članice in je javno dostopna v okviru orodij poročevalskega omrežja ReportNET.

Yihaw File Poročilo o izpolnjevanju mednarodnih poročevalskih obveznosti Slovenije v letu 2005
Yihaw File Poročilo o izpolnjevanju mednarodnih poročevalskih obveznosti Slovenije v letu 2006 V letu 2006 je potekalo poročanje v skladu z nalogami, opredeljenimi v letnem programu Evropske agencije za okolje ter v prioritetnem toku podatkov omrežja EIONET. V okviru državnega koordinacijskega centra EIONET Slovenija smo do 30.1.2007 izpolnili 94 % poročevalskih obveznosti iz leta 2006.
Yihaw File Poročilo o izpolnjevanju mednarodnih poročevalskih obveznosti Slovenije v obdobju 2002 - 2004