Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

ORODJA IN STORITVE V PODPORO POROČANJU

Vso potrebno informacijsko infrastrukturo za izmenjavo podatkov/informacij o okolju je za potrebe Evropske Unije vzpostavila Evropska agencija za okolje v okviru omrežja EIONET (Environment Information and Observation NETwork). EIONET nudi tehnično podporo pri uporabi storitev ter orodij za poročanje ter razvija informacijsko infrastrukturo poročevalskega omrežja ReportNET. Za potrebe poročanja sta za posamezne države ključni naslednji dve sestavini sistema ReportNET: ROD - baza poročevalskih obveznosti in CDR - centralno odložišče poročil.

Yihaw URL CDR Centralno odložišče poročil omogoča shranjevanje in pregledovanje poročil po mednarodnih poročevalskih obveznostih.
Yihaw File Kratka predstavitev poročevalskih orodij
Yihaw URL REPORTNET Niz orodij EEA za poročanje
Yihaw URL ROD Baza poročevalskih obveznosti, ki jo vodi Evropska agencija za okolje, uporabniku omogoča pregled poročevalskih obveznosti po pravnih aktih oz. organizacijah, ki so jih izdale, okoljskih tematikah, državah ali ključnih besedah.