Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Izračun projekcij in scenarijev za zmanjšanje okoljskega odtisa Slovenije za izbrane ukrepe

Objavljen: 26 03 2019
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede:
Vir: Agencija RS za okolje
URL naslov: http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/lib...


Okoljski odtis je kazalec, ki prikazuje upravljanje naravnih virov. Njegova dodana vrednost je upoštevanje podatkov s področja mednarodne trgovine - potrošnja v državi. Zaradi tega je podpora in uresničevanje mednarodnih ciljev zmanjšanja okoljske odtisa ali izpustov TGP eden od mehanizmov za znižanje slovenskega okoljskega odtisa.

Gozdovi z najvišjo lesno zalogo v EU so za Slovenijo lahko velika prednost, vendar so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj ranljivi. Potrebno je bolj intenzivno in premišljeno upravljanje s tem naravnim virom. Les se bi lahko v še večji meri uporabljali za zmanjšanje okoljskega odtisa stavb.

Uporaba fosilnih goriv in posledični izpusti toplogrednih plinov so glavni razlog za prekoračitev nosilne sposobnosti (biokapacitete). V Sloveniji je glavni delež izpustov v prometu in energetiki. Uvajanje električnih vozil in povečanje deleža fotovoltaike lahko rešuje obe problematiki hkrati ob primernem pristopu (t. im. TEK pristop). Urejanje javnega prevoza lahko še izboljša rezultate ukrepov.

Javne in poslovne stavbe ne dosegajo ciljev energetske učinkovitosti in posledičnega zmanjšanja okoljskega odtisa, kot so opaženi pri gospodinjstvih, je še precej potenciala za izboljšanje.

Celotno poročilo projekta o projekcijah, scenarijih in ukrepih za zmanjšanje okoljskega odtisa Slovenije je dostopno na zgorja navedeni povezavi.

Please note that this story expired on 25.04.2020