arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Izračun projekcij in scenarijev za zmanjšanje okoljskega odtisa Slovenije za izbrane ukrepe

Objavljen: 26 03 2019
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede:
Vir: Agencija RS za okolje
URL naslov: http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/lib...


Okoljski odtis je kazalec, ki prikazuje upravljanje naravnih virov. Njegova dodana vrednost je upoštevanje podatkov s področja mednarodne trgovine - potrošnja v državi. Zaradi tega je podpora in uresničevanje mednarodnih ciljev zmanjšanja okoljske odtisa ali izpustov TGP eden od mehanizmov za znižanje slovenskega okoljskega odtisa.

Gozdovi z najvišjo lesno zalogo v EU so za Slovenijo lahko velika prednost, vendar so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj ranljivi. Potrebno je bolj intenzivno in premišljeno upravljanje s tem naravnim virom. Les se bi lahko v še večji meri uporabljali za zmanjšanje okoljskega odtisa stavb.

Uporaba fosilnih goriv in posledični izpusti toplogrednih plinov so glavni razlog za prekoračitev nosilne sposobnosti (biokapacitete). V Sloveniji je glavni delež izpustov v prometu in energetiki. Uvajanje električnih vozil in povečanje deleža fotovoltaike lahko rešuje obe problematiki hkrati ob primernem pristopu (t. im. TEK pristop). Urejanje javnega prevoza lahko še izboljša rezultate ukrepov.

Javne in poslovne stavbe ne dosegajo ciljev energetske učinkovitosti in posledičnega zmanjšanja okoljskega odtisa, kot so opaženi pri gospodinjstvih, je še precej potenciala za izboljšanje.

Celotno poročilo projekta o projekcijah, scenarijih in ukrepih za zmanjšanje okoljskega odtisa Slovenije je dostopno na zgorja navedeni povezavi.

Please note that this story expired on 25.04.2020

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti