Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Novi sloji pokrovnosti po metodologiji Corine Land Cover

Agencija RS za okolje je objavila nove vektorske digitalne karte pokrovnosti in rabe tal - CLC 2018 in spremembe 2012 - 2018. Karte so izdelane na podlagi satelitskih posnetkov (program Copernicus). Interpretacijo za Slovenijo je izvedel Geodetski inštitut Slovenije, NRC v Eionet-SI.
Objavljen: 15 03 2019
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: CORINE Land Cover 2018
Vir:
URL naslov: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx

Agencija RS za okolje je objavila nove vektorske digitalne karte pokrovnosti in rabe tal - CLC 2018 in spremembe 2012 - 2018. Karte so izdelane na podlagi satelitskih posnetkov (program Copernicus), interpretacijo po državah Evrope je omogočila Evropska agencija za okolje (EEA). Za Slovenijo jo je izvedel Geodetski inštitut Slovenije, imenovani Nacionalni referenčni center v omrežju Eionet. Do slojev, ki so objavljeni na ARSO spletni strani lahko dostopate preko ARSO spletne objektne storitve (WFS): http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx ali preko Atlasa okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso Do evropskih slojev lahko dostopate preko spletne strani: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018 Za analizo površin se uporablja 5 glavnih kategorij: grajene površine, kmetijske površine, gozdovi in deloma ohranjene naravne površine, mokrišča in vodne površine. Poleg tega se upošteva tudi raba prostora. Vsega skupaj v 44 kategorijah. Minimalna enota je 25 ha za prostorske pojave ter 100 m za linearne pojave. CLC 2018 je že četrta posodobitev po prvi pripravi CLC 1995/96 (CLC2000, CLC2006, CLC2012). Spremembe med kategorijami pokrovnosti med dvema obdobjema spremljamo na podlagi metodologije, ki je pripravljena v sodelovanju z EEA ter njenim tematskim centrom za to področje.

Please note that this story expired on 14.04.2022