arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Novi sloji pokrovnosti po metodologiji Corine Land Cover

Agencija RS za okolje je objavila nove vektorske digitalne karte pokrovnosti in rabe tal - CLC 2018 in spremembe 2012 - 2018. Karte so izdelane na podlagi satelitskih posnetkov (program Copernicus). Interpretacijo za Slovenijo je izvedel Geodetski inštitut Slovenije, NRC v Eionet-SI.
Objavljen: 15 03 2019
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: CORINE Land Cover 2018
Vir:
URL naslov: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx

Agencija RS za okolje je objavila nove vektorske digitalne karte pokrovnosti in rabe tal - CLC 2018 in spremembe 2012 - 2018. Karte so izdelane na podlagi satelitskih posnetkov (program Copernicus), interpretacijo po državah Evrope je omogočila Evropska agencija za okolje (EEA). Za Slovenijo jo je izvedel Geodetski inštitut Slovenije, imenovani Nacionalni referenčni center v omrežju Eionet. Do slojev, ki so objavljeni na ARSO spletni strani lahko dostopate preko ARSO spletne objektne storitve (WFS): http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx ali preko Atlasa okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso Do evropskih slojev lahko dostopate preko spletne strani: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018 Za analizo površin se uporablja 5 glavnih kategorij: grajene površine, kmetijske površine, gozdovi in deloma ohranjene naravne površine, mokrišča in vodne površine. Poleg tega se upošteva tudi raba prostora. Vsega skupaj v 44 kategorijah. Minimalna enota je 25 ha za prostorske pojave ter 100 m za linearne pojave. CLC 2018 je že četrta posodobitev po prvi pripravi CLC 1995/96 (CLC2000, CLC2006, CLC2012). Spremembe med kategorijami pokrovnosti med dvema obdobjema spremljamo na podlagi metodologije, ki je pripravljena v sodelovanju z EEA ter njenim tematskim centrom za to področje.

Please note that this story expired on 14.04.2022

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti