Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Najvišje koncentracije ozona nad Sredozemljem

Poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) opozarja, da prizadevanja za zmanjšanje onesnaženosti s prizemnim ozonom doslej niso bila uspešna. Leta 2010 so količine ozona prekoračile vrednosti, zastavljene v dolgoročnih ciljih Evropske unije.

Objavljen: 14 06 2011
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: onesnaženost ozon Slovenija
Vir: Evropska agencija za okolje (EEA)
URL naslov: http://www.eea.europa.eu/publications/air-pollution-by-ozone-across

Poročilo EEA je pokazalo, da so ciljno vrednost (največja dnevna povprečna osemurna koncentracija ne sme biti višja od 120 mikrogramov na kubični meter) najmanj enkrat v lanskem poletju prekoračile vse države članice EU. Tako kot v preteklih letih so bile največje koncentracije ozona na območju Sredozemlja. Tudi območja severne in zahodne Evrope so imele večje koncentracije ozona kot leta 2009. Rezultati poročila tudi kažejo, da bo imelo 17 držav članic težave z doseganjem ciljnih vrednosti v prihodnosti. V Avstriji, Bolgariji, Češki, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Italiji, Luksemburgu, Poljski, Portugalski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji, Španiji, na Malti in na Cipru je bila namreč ciljna vrednost lani poleti presežena v več kot 25 dneh. Ozon v zraku ni posledica neposrednih izpustov, ampak nastaja v kompleksnih fotokemičnih reakcijah.

Nastajanje ozona je odvisno od vremenskih razmer, najbolj od intenzivnosti sončnega sevanja in temperature. Povišana raven prizemnega ozona zmanjšuje količino kmetijskih pridelkov ter uničuje infrastrukturo in kulturno dediščino. Poleg tega ogroža zdravje ljudi.

Please note that this story expired on 14.11.2011