Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Recesija in raba obnovljivih virov energije vplivala na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v letu 2009

Izpusti toplogrednih plinov so se v letu 2009 (glede na leto 2008) zmanjšali za 7,1% v EU-27, za 6,9% v EU-15 in celo za 9,1% v Sloveniji. Podatki, ki jih je objavila Evropska agencija za okolje (EEA), potrjujejo ocene Evropske gospodarske skupnosti iz leta 2008. Upad je v veliki meri posledica gospodarske recesije leta 2009, najverjetneje pa tudi velikega porasta rabe obnovljivih virov energije.

Objavljen: 13 06 2011
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: toplogredni plini izpusti Kjoto
Vir: Evropska agencija za okolje (EEA)
URL naslov: http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-in...

Recesija je leta 2009 prizadela večino gospodarskih sektorjev v EU, kar je povzročilo zmanjšanje povpraševanja po energiji. Poraba fosilnih goriv se je ​​zmanjšala v primerjavi s preteklim letom predvsem zaradi manjše rabe premoga, kar je vodilo do še večjega zmanjševanja izpustov TGP. Do največjega zmanjšanja izpustov je prišlo v predelovalni industriji in gradbeništvu ter tudi v javni električni in toplotni oskrbi. Kljub razmeroma mrzli zimi leta 2009 so se izpusti zmanjšali tudi v stanovanjskem sektorju.

Kljub zmanjšanju povpraševanja po energiji, ki so večinoma povezana z gospodarsko recesijo, je bil zabeležen močan porast uporabo obnovljivih virov energije, zlasti biomase, vetra in sonca, ki vodijo k občutnemu povečanju deleža obnovljivih virov v končni rabi energije v EU. Poraba primarnih virov energije iz obnovljivih virov energije se je po podatkih Eurostata tako v EU-27 povečala za 5,8%.

Za primerjavo s podatki o izpustih TGP v državah EU-27 ter za primerjavo po letih klikni tukaj.

Please note that this story expired on 31.12.2011