arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Recesija in raba obnovljivih virov energije vplivala na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v letu 2009

Izpusti toplogrednih plinov so se v letu 2009 (glede na leto 2008) zmanjšali za 7,1% v EU-27, za 6,9% v EU-15 in celo za 9,1% v Sloveniji. Podatki, ki jih je objavila Evropska agencija za okolje (EEA), potrjujejo ocene Evropske gospodarske skupnosti iz leta 2008. Upad je v veliki meri posledica gospodarske recesije leta 2009, najverjetneje pa tudi velikega porasta rabe obnovljivih virov energije.

Objavljen: 13 06 2011
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: toplogredni plini izpusti Kjoto
Vir: Evropska agencija za okolje (EEA)
URL naslov: http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-in...

Recesija je leta 2009 prizadela večino gospodarskih sektorjev v EU, kar je povzročilo zmanjšanje povpraševanja po energiji. Poraba fosilnih goriv se je ​​zmanjšala v primerjavi s preteklim letom predvsem zaradi manjše rabe premoga, kar je vodilo do še večjega zmanjševanja izpustov TGP. Do največjega zmanjšanja izpustov je prišlo v predelovalni industriji in gradbeništvu ter tudi v javni električni in toplotni oskrbi. Kljub razmeroma mrzli zimi leta 2009 so se izpusti zmanjšali tudi v stanovanjskem sektorju.

Kljub zmanjšanju povpraševanja po energiji, ki so večinoma povezana z gospodarsko recesijo, je bil zabeležen močan porast uporabo obnovljivih virov energije, zlasti biomase, vetra in sonca, ki vodijo k občutnemu povečanju deleža obnovljivih virov v končni rabi energije v EU. Poraba primarnih virov energije iz obnovljivih virov energije se je po podatkih Eurostata tako v EU-27 povečala za 5,8%.

Za primerjavo s podatki o izpustih TGP v državah EU-27 ter za primerjavo po letih klikni tukaj.

Please note that this story expired on 31.12.2011

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti