Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Evrovinjeta po novem upošteva tudi načelo "onesnaževalec plača"

Sprememba predpisov o cestnih pristojbinah - evrovinjeta - predvideva poleg cestnin tudi možnost obračunavanja dejanskih stroškov onesnaženosti zraka in hrupa, ki ga povzroča cestni tovorni promet. Besedilo, ki so ga parlamentarci sprejeli v torek, zagotavlja, da se bodo ti prihodki v prihodnosti porabili za financiranje načinov prevoza, ki bodo bolj učinkoviti in prijaznejši okolju.

Objavljen: 09 06 2011
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: promet okolje onesnaževanje zraka hrup zaradi cestnega tovornega prometa
Vir:
URL naslov:

Povprečni dodatni strošek za vozilo naj ne bi presegel 3 do 4 cente na prevoženi kilometer. Dodatne pristojbine (poleg cestnin) naj bi bile nadomestilo za zunanje stroške, ki jih poleg uporabe cestne infrastrukture povzroča tovorni promet z onesnaževanjem zraka in hrupom. Direktiva zajema vseevropske avtocestne prometne koridorje (TEN-T) in bo veljala za tovorna vozila s skupno dovoljeno maso nad 3,5 tone. Tiste članice Unije, ki bodo želele uveljavljati izjeme za tovornjake do 12 ton, bodo morale o razlogih obvestiti Evropsko komisijo.

Države članice bodo morale 15 odstotkov sredstev zbranih z višjimi dajatvami obvezno vlagati v posodobitve vseevropskih omrežij. Preostala sredstva naj bi se uporabila v korist prometnega sektorja, za zagotovitev bolj trajnostnega prometa in izboljšanje celotnega prometnega sistema.

Za spodbujanje preglednosti in javne razprave so poslanci v zakonodajo vključili tudi določilo, po katerem bodo morale države redno poročati Komisiji o uvedenih pristojbinah in uporabi z njimi zbranega denarja.

Spodbude za obnovo voznega parka

Za tovornjake, ki manj onesnažujejo okolje, pristojbine na začetku še ne bodo veljale. Izjema za tovornjake s pogonskimi motorji, ki izpolnjujejo standarde EURO V, bo veljala do 1. januarja 2014, za vozila po standardu EURO VI pa do 1. januarja 2018.

Za vožnjo po cestah na okoljsko občutljivih območjih in v gorskih regijah se bo pristojbina za tovornjake z najbolj umazanimi izpuhi (EURO 0 do II) lahko povečala za dodatnih 25 odstotkov, zvišanje pa bo od 1. januarja 2015 veljalo tudi za tovornjake v razredu EURO III.

Manj gneče na cestah

Zakonodaja predvideva tudi možnost zvišanja pristojbin do 175 odstotkov za uporabo cestnega omrežja na območjih največjih zgostitev prometa v času prometne konice (do pet ur dnevno). Komisija bo morala pripraviti seznam teh območij in urnikov konic po EU, da bodo prevozniki lahko lažje načrtovali svoje poti.

Nova pravila o evrovinjeti so rezultat dogovora s Svetom v drugi obravnavi zakonodajnega predloga in jih morajo predstavniki držav članic še uradno potrditi. Zakonodaja bo začela veljati tri tedne po objavi v Uradnem listu EU. Parlament je predlagano besedilo sprememb sprejel s 505 glasovi za, 141 proti in 17 vzdržanimi glasovi.

Please note that this story expired on 31.12.2011