arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Evrovinjeta po novem upošteva tudi načelo "onesnaževalec plača"

Sprememba predpisov o cestnih pristojbinah - evrovinjeta - predvideva poleg cestnin tudi možnost obračunavanja dejanskih stroškov onesnaženosti zraka in hrupa, ki ga povzroča cestni tovorni promet. Besedilo, ki so ga parlamentarci sprejeli v torek, zagotavlja, da se bodo ti prihodki v prihodnosti porabili za financiranje načinov prevoza, ki bodo bolj učinkoviti in prijaznejši okolju.

Objavljen: 09 06 2011
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: promet okolje onesnaževanje zraka hrup zaradi cestnega tovornega prometa
Vir:
URL naslov:

Povprečni dodatni strošek za vozilo naj ne bi presegel 3 do 4 cente na prevoženi kilometer. Dodatne pristojbine (poleg cestnin) naj bi bile nadomestilo za zunanje stroške, ki jih poleg uporabe cestne infrastrukture povzroča tovorni promet z onesnaževanjem zraka in hrupom. Direktiva zajema vseevropske avtocestne prometne koridorje (TEN-T) in bo veljala za tovorna vozila s skupno dovoljeno maso nad 3,5 tone. Tiste članice Unije, ki bodo želele uveljavljati izjeme za tovornjake do 12 ton, bodo morale o razlogih obvestiti Evropsko komisijo.

Države članice bodo morale 15 odstotkov sredstev zbranih z višjimi dajatvami obvezno vlagati v posodobitve vseevropskih omrežij. Preostala sredstva naj bi se uporabila v korist prometnega sektorja, za zagotovitev bolj trajnostnega prometa in izboljšanje celotnega prometnega sistema.

Za spodbujanje preglednosti in javne razprave so poslanci v zakonodajo vključili tudi določilo, po katerem bodo morale države redno poročati Komisiji o uvedenih pristojbinah in uporabi z njimi zbranega denarja.

Spodbude za obnovo voznega parka

Za tovornjake, ki manj onesnažujejo okolje, pristojbine na začetku še ne bodo veljale. Izjema za tovornjake s pogonskimi motorji, ki izpolnjujejo standarde EURO V, bo veljala do 1. januarja 2014, za vozila po standardu EURO VI pa do 1. januarja 2018.

Za vožnjo po cestah na okoljsko občutljivih območjih in v gorskih regijah se bo pristojbina za tovornjake z najbolj umazanimi izpuhi (EURO 0 do II) lahko povečala za dodatnih 25 odstotkov, zvišanje pa bo od 1. januarja 2015 veljalo tudi za tovornjake v razredu EURO III.

Manj gneče na cestah

Zakonodaja predvideva tudi možnost zvišanja pristojbin do 175 odstotkov za uporabo cestnega omrežja na območjih največjih zgostitev prometa v času prometne konice (do pet ur dnevno). Komisija bo morala pripraviti seznam teh območij in urnikov konic po EU, da bodo prevozniki lahko lažje načrtovali svoje poti.

Nova pravila o evrovinjeti so rezultat dogovora s Svetom v drugi obravnavi zakonodajnega predloga in jih morajo predstavniki držav članic še uradno potrditi. Zakonodaja bo začela veljati tri tedne po objavi v Uradnem listu EU. Parlament je predlagano besedilo sprememb sprejel s 505 glasovi za, 141 proti in 17 vzdržanimi glasovi.

Please note that this story expired on 31.12.2011

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti