Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Predstavitev kazalcev okolje zdravje uspešno izvedena

Ob dnevu okolja, ki ga beležimo 6.junija, je Agencija RS za okolje v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS organizirala predstavitev projekta »Kazalci okolje - zdravje v Sloveniji". Predstavitev je bila organizirana 3.6.2011 v prostorih Agencije RS za okolje. Udeležba kar 92 predstavnikov okoljske in zdravstvene stroke kaže na izredno zanimanje za zdravje in okolje ter daje spodbudo za nadaljnji razvoj kazalcev. Več gradiva iz delavnice lahko nadete na spodaj navedeni spletni strani.
Objavljen: 09 06 2011
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: okolje zdravje okoljsko breme bolezni onesnaževanje zraka, voda, tal
Vir:
URL naslov: http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/lib...

Predstavitev je s pomočjo kazalcev osvetlila okoljsko problematiko in nakazala možne poti reševanja le-te. Na predstavitvi so sodelovali številni priznani strokovnjaki s področja okoljske problematike. Dr. Silvo Žlebir, direktor Agencije RS za okolje (ARSO) je predstavil pomen integracije okolja in zdravja ter vlogo ARSO v procesu okolje-zdravje, dr. Vlasta Močnik Drnovšek z Ministrstva za zdravje otrokove pravice v zvezi z zdravjem in okoljem, asist. Pia Vračko z IVZ evropski proces zdravje-okolje in izvajanje zavez Parmske deklaracije v Sloveniji in mag. Nataša Kovač z ARSO skupaj s številnimi strokovnjaki z različnih področij okolja izbrane kazalce okolje–zdravje za Slovenijo. Predstavitev se je zaključila s predavanjem o pomenu biomonitoringa za spremljanje izpostavljenosti ljudi, ki ga je pripravila mag. Lucija Perharič z IVZ ter s predstavitvijo nadaljnjih aktivnosti in razpravo.

Please note that this story expired on 09.10.2011