Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: VABILO - predstavitev kazalcev okolje - zdravje (3.6.2011 ob 9h na Agenciji RS za okolje)

Slaba kakovost okolja, na katero vpliva onesnaževanje zraka, hrup, kemikalije, slaba kakovost pitne vode in krčenje naravnih območij, skupaj s spremembami načina življenja verjetno vpliva na precejšen porast debelosti, diabetesa, bolezni srca in ožilja, bolezni živčnega sistema in rakavih obolenj. Vse to so poleg reproduktivnih težav ter težav z duševnim zdravjem glavne zdravstvene težave, s katerimi se sooča evropsko prebivalstvo. Pri tem so astmi, alergijam in nekaterim vrstam raka, ki so posledica onesnaženega okolja, najbolj izpostavljeni otroci.

Namen razvoja kazalcev okolje – zdravje je identificirati področja onesnaženega okolja, ki v veliki meri vplivajo na zdravje prebivalstva, cilj pa prispevati k boljšemu razumevanju kakovostnega okolja z vidika različnih družbenih skupin. Slednje lahko v veliki meri vpliva na oblikovanje politike, saj so lahko posebne skupine prebivalstva, denimo tisti z nižjimi dohodki, otroci in starejši, bolj ranljivi, predvsem zaradi svojega zdravstvenega, ekonomskega in izobrazbenega položaja, razlik v dostopnosti do zdravstvenih storitev in zaradi različnih dejavnikov življenjskega sloga, ki vplivajo na njihovo sposobnost prilagajanja in premagovanja težav.
Objavljen: 24 05 2011
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: kazalci okolje zdravje trajnostni razvoj akcijski plan okolje-zdravje otrok
Vir:
URL naslov:

Agencija RS za okolje v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS vabi na predstavitev projekta KAZALCI OKOLJE – ZDRAVJE V SLOVENIJI.

Predstavitev bo organizirana v petek, 3 . 6. 2011 ob 9. 00 uri v sejni sobi Agencije RS za okolje, IV. nadstropje, Vojkova 1b, Ljubljana.

Dnevni red:

1. Uvodni nagovor (prim. doc. dr. Ivan Eržen, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje)

2. Pomen integracije okolja in zdravja (dr. Silvo Žlebir, Agencija RS za okolje)

3. Otrokove pravice v zvezi z zdravjem in okoljem (dr. Vlasta Močnik Drnovšek, dr. med., Ministrstvo za zdravje)

4. Evropski proces zdravje-okolje in izvajanje zavez Parmske deklaracije v Sloveniji (asist. Pia Vračko, dr. med., IVZ RS)

5. Izbrani kazalci okolje – zdravje za Slovenijo (mag. Nataša Kovač, ARSO)

• Vpliv onesnažene pitne vode na zdravje ljudi (Ivanka Gale, dr. med., IVZ RS)

• Vpliv onesnaženega zraka na zdravje otrok (Peter Otorepec, dr. med, IVZ RS)

• Vpliv ionizirajočega in UV sevanja na zdravje otrok (Pia Vračko, dr. med., IVZ RS)

• Stopnja izpostavljenosti otrok hrupu zaradi cestnega prometa v vrtcih in osnovnih šolah (dr. Sonja Jeram, IVZ RS)

• Vpliv kemikalij na zdravje otrok – svinec v krvi otrok (Metka Horvat, ZZV Ravne na Koroškem) in vnos težkih kovin v človeško telo s hrano (Urška Blaznik, IVZ RS)

6. Pomen biomonitoringa (dr. Lucija Perharič, dr. med., IVZ RS)

7. Predstavitev nadaljnjih aktivnosti in razprava (asist. Pia Vračko, dr. med., IVZ RS, dr. Jelko Urbančič, Agencija RS za okolje, mag. Nataša Kovač, Agencija RS za okolje)

Predstavitev bo predvidoma trajala 3 ure.

VLJUDNO VABLJENI!

Please note that this story expired on 30.06.2011