arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: VABILO - predstavitev kazalcev okolje - zdravje (3.6.2011 ob 9h na Agenciji RS za okolje)

Slaba kakovost okolja, na katero vpliva onesnaževanje zraka, hrup, kemikalije, slaba kakovost pitne vode in krčenje naravnih območij, skupaj s spremembami načina življenja verjetno vpliva na precejšen porast debelosti, diabetesa, bolezni srca in ožilja, bolezni živčnega sistema in rakavih obolenj. Vse to so poleg reproduktivnih težav ter težav z duševnim zdravjem glavne zdravstvene težave, s katerimi se sooča evropsko prebivalstvo. Pri tem so astmi, alergijam in nekaterim vrstam raka, ki so posledica onesnaženega okolja, najbolj izpostavljeni otroci.

Namen razvoja kazalcev okolje – zdravje je identificirati področja onesnaženega okolja, ki v veliki meri vplivajo na zdravje prebivalstva, cilj pa prispevati k boljšemu razumevanju kakovostnega okolja z vidika različnih družbenih skupin. Slednje lahko v veliki meri vpliva na oblikovanje politike, saj so lahko posebne skupine prebivalstva, denimo tisti z nižjimi dohodki, otroci in starejši, bolj ranljivi, predvsem zaradi svojega zdravstvenega, ekonomskega in izobrazbenega položaja, razlik v dostopnosti do zdravstvenih storitev in zaradi različnih dejavnikov življenjskega sloga, ki vplivajo na njihovo sposobnost prilagajanja in premagovanja težav.
Objavljen: 24 05 2011
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: kazalci okolje zdravje trajnostni razvoj akcijski plan okolje-zdravje otrok
Vir:
URL naslov:

Agencija RS za okolje v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS vabi na predstavitev projekta KAZALCI OKOLJE – ZDRAVJE V SLOVENIJI.

Predstavitev bo organizirana v petek, 3 . 6. 2011 ob 9. 00 uri v sejni sobi Agencije RS za okolje, IV. nadstropje, Vojkova 1b, Ljubljana.

Dnevni red:

1. Uvodni nagovor (prim. doc. dr. Ivan Eržen, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje)

2. Pomen integracije okolja in zdravja (dr. Silvo Žlebir, Agencija RS za okolje)

3. Otrokove pravice v zvezi z zdravjem in okoljem (dr. Vlasta Močnik Drnovšek, dr. med., Ministrstvo za zdravje)

4. Evropski proces zdravje-okolje in izvajanje zavez Parmske deklaracije v Sloveniji (asist. Pia Vračko, dr. med., IVZ RS)

5. Izbrani kazalci okolje – zdravje za Slovenijo (mag. Nataša Kovač, ARSO)

• Vpliv onesnažene pitne vode na zdravje ljudi (Ivanka Gale, dr. med., IVZ RS)

• Vpliv onesnaženega zraka na zdravje otrok (Peter Otorepec, dr. med, IVZ RS)

• Vpliv ionizirajočega in UV sevanja na zdravje otrok (Pia Vračko, dr. med., IVZ RS)

• Stopnja izpostavljenosti otrok hrupu zaradi cestnega prometa v vrtcih in osnovnih šolah (dr. Sonja Jeram, IVZ RS)

• Vpliv kemikalij na zdravje otrok – svinec v krvi otrok (Metka Horvat, ZZV Ravne na Koroškem) in vnos težkih kovin v človeško telo s hrano (Urška Blaznik, IVZ RS)

6. Pomen biomonitoringa (dr. Lucija Perharič, dr. med., IVZ RS)

7. Predstavitev nadaljnjih aktivnosti in razprava (asist. Pia Vračko, dr. med., IVZ RS, dr. Jelko Urbančič, Agencija RS za okolje, mag. Nataša Kovač, Agencija RS za okolje)

Predstavitev bo predvidoma trajala 3 ure.

VLJUDNO VABLJENI!

Please note that this story expired on 30.06.2011

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti