arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Poročilo o okolju v Sloveniji 2009

Poročilo o okolju se pripravlja vsake štiri leta v skladu s 106. in 107. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 39/2006). Poročilo pripravi ministrstvo, pristojno za področje okolja, v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami. Sprejme ga Vlada RS, potrdi pa državni zbor.

Objavljen: 22 06 2010
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: stanje okolja, kazalci okolja, trajnostni razvoj
Vir:
URL naslov: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20...

Poročilo obravnava 13 tematskih področij okolja – Pritiski na okolje, Podnebne spremembe, Vode, Zrak, Tla, Hrup, Elektromagnetna sevanja, Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, Naravni viri in odpadki, Trajnostna potrošnja in proizvodnja, Upravljanje z morskim in obalnim okoljem, Sredstva okoljske politike ter Informacijski sistem okolja.

Posamezne teme so obravnavane z iskanjem odgovorov na naslednjih pet ključnih vprašanj:

1. Zakaj spremljamo tematiko?

2. Kakšno je stanje in razvoj na področju tematike?

3. Kakšni so razlogi za trenutno stanje?

4. Kako sta se odzvali slovenska država in družba?

5. Kako naprej?

Pri pripravi odgovorov na posamezna vprašanja se Poročilo opira na ugotovitve, ki izhajajo iz kazalcev okolja.

Please note that this story expired on 01.09.2010

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti