Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Priprava poročila o stanju okolja v Evropi 2010

Slovenija pripravlja v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje Poročilo o stanju okolja v Evropi 2010, SOER 2010 (State of Environment Report 2010). SOER 2010 predstavlja tokrat že četrto poročilo Evropske agencije za okolje o stanju evropskega okolja in o napovedih, ki pokriva geografsko področje 38 držav, članic Evropske agencije za okolje.

Objavljen: 22 06 2010
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: stanje okolja, kazalci okolja, trajnostni razvoj
Vir: http://soer2010.ew.eea.europa.eu/
URL naslov: http://soer2010.ew.eea.europa.eu/

Poročilo je sestavljeno iz štirih sklopov: - A sklop obravnava obširno dolgoročno oceno globalnih mega trendov, ki lahko vplivajo na evropsko okoljsko politiko ter trajnostno upravljanje naravnih virov; - B sklop obravnava ključne evropske okoljske tematike ter jih povezuje z gospodarskimi ter socialnimi gonilnimi silami, vplivi globalnih trendov ter kot tak prispeva k vrednotenju ciljev evropske okoljske politike; - C sklop obravnava oceno stanja okolja po posameznih državah in sicer za izbranih sedem tematskih sklopov (zrak, vode, odpadki, podnebne spremembe, tla, površje, narava). - Sinteza zagotavlja kratko oceno, ki temelji na zaključkih poglavij A, B in C ter ključnih ugotovitvah, ki izhajajo iz EEA aktivnosti, največkrat povezanih s previdnostnim načelom ter uvajanjem zelene ekonomije.

Please note that this story expired on 22.11.2010