arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Priprava poročila o stanju okolja v Evropi 2010

Slovenija pripravlja v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje Poročilo o stanju okolja v Evropi 2010, SOER 2010 (State of Environment Report 2010). SOER 2010 predstavlja tokrat že četrto poročilo Evropske agencije za okolje o stanju evropskega okolja in o napovedih, ki pokriva geografsko področje 38 držav, članic Evropske agencije za okolje.

Objavljen: 22 06 2010
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: stanje okolja, kazalci okolja, trajnostni razvoj
Vir: http://soer2010.ew.eea.europa.eu/
URL naslov: http://soer2010.ew.eea.europa.eu/

Poročilo je sestavljeno iz štirih sklopov: - A sklop obravnava obširno dolgoročno oceno globalnih mega trendov, ki lahko vplivajo na evropsko okoljsko politiko ter trajnostno upravljanje naravnih virov; - B sklop obravnava ključne evropske okoljske tematike ter jih povezuje z gospodarskimi ter socialnimi gonilnimi silami, vplivi globalnih trendov ter kot tak prispeva k vrednotenju ciljev evropske okoljske politike; - C sklop obravnava oceno stanja okolja po posameznih državah in sicer za izbranih sedem tematskih sklopov (zrak, vode, odpadki, podnebne spremembe, tla, površje, narava). - Sinteza zagotavlja kratko oceno, ki temelji na zaključkih poglavij A, B in C ter ključnih ugotovitvah, ki izhajajo iz EEA aktivnosti, največkrat povezanih s previdnostnim načelom ter uvajanjem zelene ekonomije.

Please note that this story expired on 22.11.2010

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti