Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Skrbimo za vode - nova spletna stran o upravljanju z vodami v Sloveniji

Nova zakonodaja EU predpisuje povsem nov pristop k upravljanju z vodami, ki temelji na povodjih kot naravnih geografskih in hidroloških enotah. Pri tem določa državam članicam posebne roke za doseganje velikopoteznih okoljskih ciljev pri vodnih ekosistemih. Direktiva obravnava celinske površinske vode, somornice, obalno morje in podzemne vode.
Objavljen: 01 06 2010
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: vode, upravljanje, NUV, kakovost
Vir: Ministrstvo RS za okolje in prostor
URL naslov: http://www.skrbimozavode.si/index.html

Ker je za izvajanje Vodne direktive EU (Directive 2000/60/EC) potrebno sodelovanja tako s splošno javnostjo kot z odločevalci na različnih nivojih odločanja, je Ministrstvo RS za okolje in prostor objavilo novo spletno stran o vodah z naslovom "Skrbimo za vode". Na njej lahko najdete informacije o tem, kakšne strandarde na področju upravljanja voda predpisuje EU ter kakšen je načrt upravljanja z vodami v Sloveniji, vključno s primeri sosednjih držav. Zanimive so tudi informacije s področja izobraževanja in ozaveščanja, ki postavljajo v ospredje sodelovanje z mladimi ter sodelovanje z gospodarskim sektorjem.

Za več informacij kliknite na naslov Skrbimo za vode

Please note that this story expired on 01.07.2011