Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Onesnaženost zraka z ozonom v Sloveniji in državah EU


S klikom na povezavo si lahko ogledate karto onesnaženosti zraka z ozonom v Sloveniji. Karto pripravlja Evropska agencija za okolje za celotno področje Evrope z namenom obveščanja ter ozaveščanja prebivalcev Evrope o škodljivosti ozona v zraku ter preventivnih ukrepih za zmanjševanje onesnaženosti.

Objavljen: 17 04 2007
Avtor: Albert Kolar
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: ozon karta Slovenija
Vir: Evropska agencija za okolje, http://www.eea.europa.eu/maps/ozone
URL naslov: ../Ozon/


Problematika ozona je še posebej pereča v poletnih mesecih (obdobje april-september), predvsem zaradi povišanih temperatur, ki vplivajo na nastanek škodljivega (prizemnega) ozona. Ta nastaja pri kemijskih reakcijah s pomočjo onesnaževal, ki so posledica onesnaževanja iz prometa in industrijskih obratov. Povišane koncentracije ozona otežujejo dihanje ter povzročajo težave bolnikom z astmo.

Kako ravnamo v primeru povišanih koncentracij ozona v zraku?
Povišane koncentracije ozona so še posebej škodljive za starejše in otroke. Zato je priporočljivo, da ti v poletnih mesecih, ko se pojavljajo višje temperature, in še posebej v popoldanskem času, ko koncentacija ozona doseže najvišjo vrednost,ne izvajajo večjih fizičnih aktivnosti na prostem. Proporočljivo je zadrževanje v zaprtih, hladnejših prostorih, kjer so običajno koncentracije "škodljivega" ozona tudi do 50% nižje kot zunaj.

Kaj lahko storimo za zmanjšanje onesnaženosi zraka z ozonom?
Uporabljamo javni prevoz ali se vozimo v avtu, v katerem je več potnikov!

Pešačimo ali kolesarimo, saj onesnaževanje iz prometa v veliki meri prispeva k onesnaženju z ozonom!

Če že moramo uporabiti lasten avto, potem preprečimo povečano porabo goriva!
V primeru, da je pritisk v gumah pod 0.5 bara, potem porabimo pri vožnji do 5% več goriva kot sicer. Tudi klimatske naprave in prosti tek vozila povečata porabo goriva za približno 20 do 30%.

Uporabljajmo doma izdelane oziroma proizvedene izdelke!
Transport izdelkov na velike razdalje namreč dodatno prispeva k onesnaženju zraka ter k nastanku "škodljivega" ozona.

Ne bodimo veliki potrošniki energije!
Poskrbimo, da bodo naši televizorji, DVD-ji, računalniki ter druge električne in elektronske naprave povsem izklopljene. S tem bomo namreč prihranili do 10% energije. Kupujmo varčne žarnice ter belo tehniko A ali A+ razreda. Manj porabljene elektrike namreč zahteva manjšo proizvodnjo energije in s tem manjše onesnaženje zraka zaradi pri pridobovanju elektrike nujnega zgorevanja fosilnih goriv.

Please note that this story expired on 31.12.2007