Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Letni sestanek nacionalnih referenčnih centrov (NRC) v okviru omrežja EIONET-SI

Vabimo na sestanek nacionalnih referenčnih centrov (NRC) v okviru omrežja EIONET-SI, ki bo v petek 16. marca 2007 od 10.00 do 13.00 ure v veliki sejni sobi v IV. nadstropju, Vojkova 1b
Objavljen: 12 03 2007
Avtor: Albert Kolar
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: sestanek, NRC
Vir: SPEU
URL naslov: http://nfp-si.eionet.eu.int:8980/irc/DownLoad/YlVYN8JEuqDUFchl233O2PI0...

Dnevni red: 1. Pregled aktivnosti 2006 -2007 (Irena Rejec Brancelj) 2. Skupni evropski informacijski sistem (SEIS) in vloga EIONET-SI omrežja (Irena Rejec Brancelj) 3. Vloga EUROSTAT-a in Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) v SEIS (Mojca Žitnik, SURS) 4. Predstavitev nacionalnega referenčnega centra za promet (Aljaž Plevnik, UIRS) 5. Predstavitev nacionalnega referenčnega centra za kmetijstvo (Jože Verbič, KIS) 6. Poročanje po 17. členu direktive o habitatih 2007 (Andreja Škvarč, ZRSVN) 7. Predvidene aktivnosti v letu 2007 (Irena Rejec Brancelj) 8. Razprava

Please note that this story expired on 11.04.2007