Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Sestanek koordinatorjev sodelovanja z Evropsko agencijo za okolje in omrežjem EIONET

Objavljen: 01 03 2007
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede:
Vir:
URL naslov: http://www.eea.europa.eu/highlights/eea-member-countries-delivering-mo...

Na rednem letnem sestanku koordinatorjev so bile obravnavane spodnje točke: 1. GMES land fast track service: pregled stanja na projektu, cilji posamezni WP, finančni okvir dogovora med EEA in DG ENV, politika podatkov, nacionalni projekti, pogodbe, roki, napredek v okviru posameznih WP: stanje zahtevka za satelitske posnetke, ortokorekcija posnetkov, dostop do LUCAS podatkov, dostop do LUCAS fotografij, program dela ETC za rabo tal, misije z namenom treninga in verifikacije, kartiranje sprememb CLC 2006, kartiranje CLC 2006, metodologija za karto gozdov, koordinacija s predstavniki držav, status nacionalnih projektov, roki, kontakti, konec leta delovni sestanek 2. Sodelovanje omrežij EIONET: sodelovanje pri razvoju EIONET strani EEA, razvoj in promocija nacionalnih strani EIONET, revizija omrežja NRCjev, , njihovih profilov glede novih zahtev, delovni načrt WG za 2008, redni vprašalnik o delovanju omrežja, razvoj orodij za komuniciranje, razvoj Country analysis in Indicator Streamlining, sodelovanje pri pripravi Commission Communication, vloge in postopki pri SEIS, spremljanje kakovosti prevodov, v okviru CLC 2006 integracija z aktivnostmi WFD, preizkus porazdelitve geografskih informacij, sodelovanje pri pripravi strategije EEA in EIONET. 3. Napredek pri delovnem programu in načrtovanje: komentarji Biroja, napredek v PDF 2007, napredek v omrežju EIONET, predstavitev ETC aktivnosti in vloga EIONETa, načrtovanje preko Plannerja, SEIS, poročilo Group of four, napredek pri Inspire, problematika Data Centrov, operativni terminski plan za SEIS, identifikacija prioritet po državah, diskusija z direktorico EEA in predsednikom upravnega odbora 4. Aktivnosti omrežja Eionet: poročanje na EEA, Signals 2007, Belgrade report, plan publikacij EEA, zaključki delavnice na temo komunikacij, nadgradnja strategije, prioritete, napredek WG dejavnosti in njene povezave s SEIS in EEA stranjo, preoblikovanje sestankov omrežja, dogovor za naslednji sestanek, sestanek držav nečlanic OECD v zvezi s popolnitvijo baze. Dejavnosti držav članic se bodo še naprej merile preko prednostnega toka podatkov (PDF). Objektivnost kazalcev za PDF je včasih preveč kompleksna, služijo pa za orientacijo kakovosti delovanja znotraj omrežja EIONET. Zadnje poročilo o uspešnosti poročanja je dostopno na spodnjem linku.

Please note that this story expired on 31.03.2007