arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Direktiva INSPIRE je usklajena

V torek 21. novembra 2006 se je v poznih nočnih urah uspešno zaključil spravni postopek v okviru tristranskih pogajanj med Evropsko komisijo, Svetom EU in Evropskim parlamentom v zvezi s predlogom besedila direktive INSPIRE. S tem je bil dosežen kompromisni sporazum o vseh odprtih vprašanjih v zvezi s predlogom direktive, ki ureja izhodišča za vzpostavitev evropske podatkovne infrastrukture za podatke o prostoru in okolju v državah članicah EU, imenovane tudi direktiva INSPIRE. Od tega dne dalje so izpolnjeni vsi pogoji za sprejem direktive. Po predvidevanjih bo direktiva sprejeta v prvih mesecih leta 2007, uporabljati pa jo bo treba od leta 2009 dalje.
Objavljen: 01 12 2006
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede:
Vir: Tomaž Petek
URL naslov: http://www.inspire.mop.gov.si/app/index.php

Evropska komisija je ocenila, da bodo ukrepi, potrebni za izvajanje direktive, stali posamezno državo članico med 3 in 5 milijoni EUR v obdobju naslednjih desetih let. Postopek sprejemanja direktive se je uradno začel junija 2004, ko je Evropska komisija predlog besedila direktive posredovala v postopek sprejemanja med organe Evropske unije, potem ko je pred tem že opravila tri leta pripravljalnega dela. Svet EU za okolje je sprejel politični kompromis o besedilu predloga direktive junija 2005, v času Luksemburškega predsedovanja. Skupno stališče Sveta in Komisije je bilo uradno objavljeno 23. januarja 2006. V postopku drugega branja je Evropski parlament 13. junija 2006 sprejel 36 amandmajev na besedilo osnutka direktive v skupnem stališču. Svet ni mogel sprejeti vseh predlaganih amandmajev, zato se je spravni postopek nadaljeval v obliki neformalnih trialogov v času finskega predsedovanja EU. V postopku je bil imenovan spravni odbor, ki je bil sestavljen iz predstavnikov Evropskega parlamenta, Komisije in Sveta EU. Spravni trialog o predlogu direktive INSPIRE je potekal od 8. do 21. novembra 2006, ko je bil naposled dosežen sporazum o predlogu besedila direktive. Direktiva je sedaj v postopku slovničnega usklajevanja in prevajanja v uradne jezike EU. Formalni zaključek postopka sprejemanja je predviden za prve mesece leta 2007. Dosežen kompromis glede besedila direktive je močno odmeval v krogih blizu evropskih institucij in tudi v posameznih državah članicah. Na portalu Evropskega parlamenta (www.europarl.europa.eu) smo lahko dan po uspešno končanih tristranskih pogajanjih prebrali mnenje, da Evropa potrebuje kakovostne in ažurne prostorske podatke za učinkovito vodenje okoljske in drugih skupnih politik. Direktiva INSPIRE je po prepričanju parlamentarcev pogoj in jamstvo, da bodo tovrstni podatki in storitve leta 2009 na voljo vsem zainteresiranim uporabnikom. Evropska komisija je dne 22.11.2006 na svojih spletnih straneh (www.europa.eu) objavila stališče evropskega komisarja za okolje Stavrosa Dimasa. Izrazil je prepričanje, da je sprejem direktive zgolj prvi korak k odpiranju trga prostorskih podatkov in poenotenju podatkovne politike v zvezi s temi podatki v okviru držav članic EU. Dobro vodena politika je možna samo na podlagi dobrih in dostopnih podatkov, med katerimi imajo podatki o okolju, ali na splošno prostorski podatki, ključno mesto V imenu Sveta EU se je na internetu oglasil finski minister za okolje in prostor, ki je izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da je do kompromisa v zvezi z direktivo prišlo v času finskega predsedovanja. Na spletnem portalu www.eu2006.fi je finski minister za okolje Jan-Erik Enestam zapisal, da je prepričan, da nova direktiva ponuja dobro pravno podlago za bodoči razvoj prostorske podatkovne infrastrukture v posameznih državah članicah kakor tudi na ravni organov Evropske unije. Slovenija ima že danes vrsto elementov prostorske podatkovne infrastrukture urejenih v skladu z direktivo INSPIRE, vendar nas v prihodnjih dveh letih nedvomno čaka še obilo dela na področju usklajevanja. (Tomaž Petek, vodja projektne skupine MOP za INSPIRE) Več na strani: http://www.inspire.mop.gov.si/app/index.php

Please note that this story expired on 01.03.2007

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti