arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Evropska okoljsko-prostorska podatkovna infrastruktura za EIONET

delavnica Evropske agencije za okolje
Objavljen: 30 11 2006
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: okoljski podatki, okoljski informacijski sistem
Vir:
URL naslov: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map

Delavnica koordinatorjev EIONET omrežja v Kopenhagnu 20. 11. 2006, je bila namenjena predstavitvi evropske okoljsko-prostorske podatkovne infrastrukture. Predstavljene so bile naslednje teme: kaj je prostorska podatkovna infrastruktura, zakaj je potrebna njena izgradnja, kako naj bo organizirana, katere so prednosti njene uporabe, kdo je vključen vanjo, ali je vključena v t.i. porazdeljeni evropski informacijski sistem, idr. Kot študija primera sta bili predstavljeni nova spletna stran o ozonu v Evropi in novi informacijski sistem za vode v Evropi. Predstavljena so bila nova orodja v okviru Repotnet-a za GIS in podatkovni tok prostorskih podatkov ter servisi za pregledovanje okoljsko-prostorskih podatkov preko spleta. Tri države članice so predstavile svoje izkušnje pri gradnji tovrstnih sistemov: Italija, Češka in Norveška. Predstavnica Evropske komisije je predstavila najnovejše stanje na področju direktive INSPIRE in navodila za nadaljnje izvajanje. Opredeljena je bila vloga omrežja EIONET pri izvajanju posameznih nalog. Predstavnik Skupnega raziskovalnega centra je spregovoril o tehnični koordinaciji in pripravi navodil za izvajanje direktive. Predstavnik Evropske agencije za okolje pa je govoril o osnutku pravil za metapodatkovne opise iz prilog direktive.

Please note that this story expired on 30.12.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti