Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: 7 Joint TFEIP&CORINAIR meeting on Emission Inventories and Projections

V Tessalonikih – Grčija je od 30. oktobra do 03. novembra 2006 potekalo redno letno srečanje »7 Joint TFEIP&CORINAIR meeting on Emission Inventories and Projections«, ki se ga je udeležil Bojan Rode kot Nacionalni referenčni center za emisije.
Objavljen: 20 11 2006
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: ALGERIA
Ključne besede: emisije, izpusti, onesnaževanje, zrak
Vir: Bojan Rode
URL naslov:


V Tessalonikih – Grčija je od 30. oktobra do 03. novembra 2006 potekalo redno letno srečanje »7 Joint TFEIP&CORINAIR meeting on Emission Inventories and Projections«, ki se ga je udeležil Bojan Rode kot Nacionalni referenčni center za emisije. Glavni namen delavnice je bila revizija osnutka izdelave novih Navodil za poročanje emisij in usklajevaje pripomb, ki so jih imeli posamezni eksperti oziroma pogodbenice LRTAP konvencije in pripadajočih Protokolov. Ta Navodila za poročanje bodo istočasno predstavljala tudi zakonsko osnovo za poročanje o emisijah za NEC Direktivo, ki jo do sedaj v takšni obliki ni bilo in bo istočasno priprava tehhnične dokumentacije, ki bo uključena v revizijo NEC Direktive.
Tako bodo poleg SO2, NOx, NMVOC in NH3 v NEC direktivo uključene tudi zahteve v zvezi z delci PM2,5. Vključena bo tudi zahteva, da države članice vsako leto priporavijo poročilo IIR (Informative Inventory Report), ki je tekstualni del poročila o emisijah. Teh do sedaj države niso bile obvezane pripravljati in poročati, namenjen pa bo predvsem revizijskim komisijam, ki bodo preverjale, kako države pripravljajo svoje emisijske evidence. Dodanih bo tudi nekaj novih zahtev za poročanje (vhodni podatki) in povečan obseg poročanja o projekcijah. Veliko težavo v samih obrazcih za poročanje predstavlja zlasti usklajevanje formata za poročanje s tistim, ki je v uporabi za poročanje plinov tople grede, zato je edina dobra rešitev za države, da imajo skupno bazo emisijskih evidenc, iz katerih potem pripravljajo različna poročila.
Veliko poudarka je bilo namenjeno tudi obnavljanju in dopolnjevanju Priročnika za izdelavo emisijskih evidenc (Atmosheric emission inventories Gudebook), ki bo potekal istočano. Zastopali smo stališče, da morajo biti vse zahteve iz Navodil za poročanje ustrezno strokovno podprte v Priročniku, tako, da bodo imeli vsi pripravljalci emisijskih evidenc na voljo vse potrebne emisijske faktorje.
Nova Navodila za poročanje in način poročanja bo stoppil v veljavo predvidoma leta 2008/2009. S tem se bo bistveno povečal obseg dela na poročanju o emisijskih evidencah, ob predpostavki, da bo skupna baza, ki jo pripravljamo do takrat urejena.

Please note that this story expired on 20.12.2006