arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: 7 Joint TFEIP&CORINAIR meeting on Emission Inventories and Projections

V Tessalonikih – Grčija je od 30. oktobra do 03. novembra 2006 potekalo redno letno srečanje »7 Joint TFEIP&CORINAIR meeting on Emission Inventories and Projections«, ki se ga je udeležil Bojan Rode kot Nacionalni referenčni center za emisije.
Objavljen: 20 11 2006
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: ALGERIA
Ključne besede: emisije, izpusti, onesnaževanje, zrak
Vir: Bojan Rode
URL naslov:


V Tessalonikih – Grčija je od 30. oktobra do 03. novembra 2006 potekalo redno letno srečanje »7 Joint TFEIP&CORINAIR meeting on Emission Inventories and Projections«, ki se ga je udeležil Bojan Rode kot Nacionalni referenčni center za emisije. Glavni namen delavnice je bila revizija osnutka izdelave novih Navodil za poročanje emisij in usklajevaje pripomb, ki so jih imeli posamezni eksperti oziroma pogodbenice LRTAP konvencije in pripadajočih Protokolov. Ta Navodila za poročanje bodo istočasno predstavljala tudi zakonsko osnovo za poročanje o emisijah za NEC Direktivo, ki jo do sedaj v takšni obliki ni bilo in bo istočasno priprava tehhnične dokumentacije, ki bo uključena v revizijo NEC Direktive.
Tako bodo poleg SO2, NOx, NMVOC in NH3 v NEC direktivo uključene tudi zahteve v zvezi z delci PM2,5. Vključena bo tudi zahteva, da države članice vsako leto priporavijo poročilo IIR (Informative Inventory Report), ki je tekstualni del poročila o emisijah. Teh do sedaj države niso bile obvezane pripravljati in poročati, namenjen pa bo predvsem revizijskim komisijam, ki bodo preverjale, kako države pripravljajo svoje emisijske evidence. Dodanih bo tudi nekaj novih zahtev za poročanje (vhodni podatki) in povečan obseg poročanja o projekcijah. Veliko težavo v samih obrazcih za poročanje predstavlja zlasti usklajevanje formata za poročanje s tistim, ki je v uporabi za poročanje plinov tople grede, zato je edina dobra rešitev za države, da imajo skupno bazo emisijskih evidenc, iz katerih potem pripravljajo različna poročila.
Veliko poudarka je bilo namenjeno tudi obnavljanju in dopolnjevanju Priročnika za izdelavo emisijskih evidenc (Atmosheric emission inventories Gudebook), ki bo potekal istočano. Zastopali smo stališče, da morajo biti vse zahteve iz Navodil za poročanje ustrezno strokovno podprte v Priročniku, tako, da bodo imeli vsi pripravljalci emisijskih evidenc na voljo vse potrebne emisijske faktorje.
Nova Navodila za poročanje in način poročanja bo stoppil v veljavo predvidoma leta 2008/2009. S tem se bo bistveno povečal obseg dela na poročanju o emisijskih evidencah, ob predpostavki, da bo skupna baza, ki jo pripravljamo do takrat urejena.

Please note that this story expired on 20.12.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti