Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Promet in okolje - navzkrižje interesov (članek)

Članek obravnava problematiko prometa in njegovih vplivov na okolje z vidika trajnostnega razvoja. Predstavlja vzpostavitev sistema prometno okoljskih kazalcev v Sloveniji, ki skozi vidik spremljanja gibanj prometno okoljske problematike služijo za podporo odločanju in za ozaveščanje javnosti. Priprava kazalcev izhaja iz prometno okoljskega poročevalskega mehanizma TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism), ki ga je razvila Evropska agencija za okolje. Ta je namenjen spremljanju in vrednotenju principa integracije okoljskega vidika v prometni sektor ter v podporo trajnostnemu razvoju. Prometno okoljski kazalci za Slovenijo so razvrščeni v sedem osnovnih tematskih skupin. Definira jih pet-delni okvir presoje (t.i. okvir DPSIR), katerega ključna vloga je pomoč pri razumevanju vzorčno-posledičnih, predvsem pa medsebojno vplivajočih odnosov v okolju. Spremljajo ključne trende na področju okoljskih posledic prometa, stroške in cene prevoza, tehnologijo ter njeno izkoriščenost, prometno povpraševanje ter intenzivnost, integracijo upravljanja prometa ter prometno infrastrukturo in storitve.
Objavljen: 19 11 2006
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: promet, okolje, kazalci okolja, poročanje in ozaveščanje, poročevalski mehanizem TERM
Vir:
URL naslov: http://nfp-si.eionet.eu.int:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/librar...

Please note that this story expired on 19.12.2006