arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Promet in okolje - navzkrižje interesov (članek)

Članek obravnava problematiko prometa in njegovih vplivov na okolje z vidika trajnostnega razvoja. Predstavlja vzpostavitev sistema prometno okoljskih kazalcev v Sloveniji, ki skozi vidik spremljanja gibanj prometno okoljske problematike služijo za podporo odločanju in za ozaveščanje javnosti. Priprava kazalcev izhaja iz prometno okoljskega poročevalskega mehanizma TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism), ki ga je razvila Evropska agencija za okolje. Ta je namenjen spremljanju in vrednotenju principa integracije okoljskega vidika v prometni sektor ter v podporo trajnostnemu razvoju. Prometno okoljski kazalci za Slovenijo so razvrščeni v sedem osnovnih tematskih skupin. Definira jih pet-delni okvir presoje (t.i. okvir DPSIR), katerega ključna vloga je pomoč pri razumevanju vzorčno-posledičnih, predvsem pa medsebojno vplivajočih odnosov v okolju. Spremljajo ključne trende na področju okoljskih posledic prometa, stroške in cene prevoza, tehnologijo ter njeno izkoriščenost, prometno povpraševanje ter intenzivnost, integracijo upravljanja prometa ter prometno infrastrukturo in storitve.
Objavljen: 19 11 2006
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: promet, okolje, kazalci okolja, poročanje in ozaveščanje, poročevalski mehanizem TERM
Vir:
URL naslov: http://nfp-si.eionet.eu.int:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/librar...

Please note that this story expired on 19.12.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti