arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: STATE OF ENVIRONMENT AND TRENDS

Sestanek delovne skupine; Kopenhagen 1.9.2006
Objavljen: 09 10 2006
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede:
Vir: Polonca Mihorko
URL naslov:

SESTANEK DELOVNE SKUPINE »STATE OF ENVIRONMENT AND TRENDS«

V Kopenhagnu je bil 1.9.2006 drugi sestanek delovne skupine State of Environment and Trends, ki je bil organiziran na EEA. Namen delovne skupine je pripraviti sistem za poročanje podatkov o spremljanju stanja okolja na EEA in pripraviti navodila in način za poročanje s poudarkom na poenotenju poročanja.

REZULTATI

1. Predstavitev sistema WISE Predstavljen nam je bil trenutni status WISE, ki naj bi bil po zadnjih podatkih dostopen javnosti na dan voda 26.3.2007. Predstavljal bo prvo in omejeno verzijo, ki je namenjena širši javnosti. Predstavljen je bil tudi sistem poročanja v WISE. V prvi fazi bo poročanje potekalo preko XML datotek, ki jih bo potrebno pripraviti in datoteke pošiljati po elektronski pošti, v letu 2010 pa naj bi WISE polnili direktno. Posebej je bilo poudarjeno, da naj države tudi same uskladijo poročanja, predvsem z namenom poenotenja merilnih mest. Trenutno je projekt WISE v fazi, ko bi že lahko polnili baze s podatki, predvsem s podatki o merilnih mestih.

2. Potrditev dokumenta o identifikaciji poročevalskih tokov (Clarification on reporting streams) Dokument o identifikaciji poročevalskih tokov (Task 1) je bil potrjen kot končna verzija. Predstavlja popis in razlago že obstoječih in bodočih podatkovnih tokovov.

3. Potrditev dokumenta o obstoječih monitoring in poročevalskih navodilih (Review of existing monitoring and reporting guidance) Tudi ta dokument (Task 2) je bil potrjen kot končna verzija. Na konec bo dodana le kratka razlaga pojmov, saj se v različnih dokumentih pojavljajo različna poimenovanja enakih zadev (npr. monitoring site, monitoring station…)

4. Razprava o poročanju za namen priprave poročila o stanju okolja na EEA (State of Environment and Trends - SOET)
Sistem poročanja za namen priprave poročila SOET bo v bodoče nadomestil že obstoječe poročanje EIONET – WATER.

Razprava je o dokumentu »Scope of SOE parameters« (TAsk 3) in sicer je potekala v dveh sklopih. A) Izbira merilnih mest Izbira merilnih mest je nekoliko poenostavljena. V primerjavi z EIONET-om kriteriji niso natančno predpisani, pač pa se vsaka država sama odloči, koliko reprezentativnih merilnih mest bo poročala. Izrazili so željo, da bi, če se le da, ohranili čim več postaj, ki so trenutno že vključene v EIONET – WATER, predvsem z namenom ohraniti podatkovne nize. V nasprotnem bo verjetno potrebno dopolniti manjkajoče podatkovne nize. B) Pregled obrazcev poročanja Pregledali smo tudi par primerov pripravljenih poročevalskih obrazcev (Reporting sheets) za poročanje. Zaželeno je, da se poroča surove, neobdelane podatke. Dodatno bo potrebno pošiljati tudi podatke o analitskih metodah. V vsakem obrazcu so poudarjeni parametri, ki jih je »nujno« poročati, dodani so tudi neobvezni parametri. Obstajajo tudi kratka navodila, kako pripraviti podatke v primeru jezer (analize opravljene po profilu). Specificirani so tudi meta-podatki, ki jih je potrebno poslati za vsak poročevalski obrazec. Dokument je še vedno v začetni fazi, vse pripombe so dobrodošle. Pripombe je potrebno poslati v pisni obliki na EEA do 22.9.2006

5. Razprava o načinu poročanja Dokument o samem načinu poročanja, navodilih za pripravo podatkov in tehnični implementaciji nam je bil na kratko predstavljen na samem sestanku. Dokument je še v začetni fazi priprave. Določene so bile države, ki bodo dopolnile manjkajoča poglavja in pripravile dokument za razpravo do naslednjega sestanka delovne skupine.

Naslednji sestanek naj bi bil v novembru, predvidoma skupaj z EIONET letnim sestankom.

Poročilo pripravila: Polonca Mihorko

Please note that this story expired on 08.11.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti