Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Srečanje pogodbenic Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS)

Objavljen: 04 09 2006
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede:
Vir:
URL naslov: http://www.gov.si/mop/novica.php?&i1=MOP&i2=slo&i3=1&i4=spj&i5=ter_lst...

Ljubljana, 1. september 2006 - V ljubljanskem hotelu Union bo od 4. do 6. septembra 2006 potekalo 5. srečanje pogodbenic Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS), ki je bil sprejet v okviru Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Bonska konvencija) in podrobneje obravnava ohranjanje netopirjev. Vrste, ki se selijo, je možno uspešno ohranjati le, če jih varujemo povsod, kjer se pojavljajo. Prav to mednarodno usklajevanje je obveznost, ki izhaja iz Bonske konvencije in sporazuma EUROBATS.
Več o srečanju
Več o sporazumu o varstvu netopirjev v Evropi.

Please note that this story expired on 04.10.2006