Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: POKROVNOST TAL 2006

Na Evropski agenciji za okolje (EEA) je bila 27. in 28. junija delavnica o pokrovnosti tal CLC2006.
Objavljen: 05 07 2006
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: CLC, POKROVNOST TAL
Vir:
URL naslov:

Delavnice so se udeležili predstavniki držav članic EEA, Evropske komisije, Eurostata, Evropske vesoljske agencije (ESA), skupnega raziskovalnega centra (JRC) in Evropskega tematskega centra za kopensko okolje (ETC - Terrestrial Environment).
Namen delavnice je bila priprava na začetek projekta Global Monitoring for Environment and Security (GMES) podpore za monitoring površja v obdobju 2006-2008 (GMES fast track service on land monitoring 2006-2008).
Kot rezultat projekta bi nastali naslednji izdelki:
- orto-rektificirani satelitski posnetki za referenčno leto 2006 (+/- 1 leto),
- mozaik satelitskih posnetkov za celotno Evropo, ki bi se imenoval IMAGE 2006,
- spremembe v pokrovnosti tal 2000-2006,
- pokrovnost tal za leto 2006,
- sloj pozidanih površin in stopnja zatesnjenosti tal (soil sealing) za leto 2006 z visoko natančnostjo in
- sloj gozdnih površin za leto 2006 z visoko natančnostjo.

S tem projektom bi se tudi vzpostavilo operativno delovanje GMES monitoringa površja od leta 2008 dalje zato je tudi predvidena evaluacija predlaganih časovnih okvirjev za osveževanje podatkov:
1. vsakoletno za orto-rektificirane satelitske posnetke Evrope,
2. vsakoletno za mozaik satelitskih posnetkov brez oblakov za celotno Evropo,
3. petletno za spremembe pokrovnosti tal,
4. petletno za pokrovnost tal,
5. tri do petletno za pozidane površine in stopnjo zatesnjenosti tal;
6. tri do petletno za sloj gozdnih površin.

Delavnica je bila razdeljena na 7 tematskih sklopov, kjer so se obravnavali, cilji, opis nalog, kateri vhodni podatki so potrebni, povezave na druge sklope, razlaga metodologije, mejniki, končni izdelki ter finančni okvirji za posamezni izdelek.
Ti sklopi so bili naslednji:
- satelitski posnetki, zajem in obdelava,
- zajem podatkov in-situ, ti podatki se bi pridobili v sklopu projekta LUCAS, ki poteka pod okriljem Eurostata. Gre za pilotni projekt Eurostata, DG za kmetijstvo in JRC. LUCAS je statistični popis uporabe in pokrovnosti tal.
- CLC 2006 spremembe 2000-2006, kartiranje CLC 2006.
- visoko ločljiva pokrovnost tal v pozidanih območjih in gozdnih površin. Na delavnici so predstavniki podjetja Infoterra, predstavili njihove izkušnje in rezultate za pokrovnost tal v pozidanih območjih. Predstavljen je bil tudi projekt GSE Forest Monitoring, ki ga izvaja podjetje GAFAG ob finančni podpori ESA.
- kontrola kakovosti in validacija. To bi izvedel ETC - Terrestrial Environment.
- diseminacija podatkov. To bi zagotovila EEA in JRC s pomočjo njihovih servisov za distribucijo podatkov. Tudi države članice lahko distribuirajo pod pogoji, ki so bili že določeni za distribucijo pri projektu IMAGE&CLC 2000. Projekt naj bi se začel s 1.1. 2007.

Odprta vprašanja oz. problemi.
- viri podatkov. Za nekatere izdelke se predvideva uporaba tudi drugih podatkov kot so digitalni model reliefa, topografske karte, aero-foto posnetki.
- za izdelke zajem podatkov in-situ, CLC 2006 spremembe 2000-2006, kartiranje CLC 2006 in visoko ločljiva pokrovnost tal v pozidanih območjih in gozdnih površin bo poslan vprašalnik o načinu implemetacije oz. na kakšen način bi prišli do teh izdelkov.

Please note that this story expired on 04.08.2006