Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Začetno srečanje Nacionalnih referenčnih centrov za kemikalije

Prispevek je pripravila udeleženka srečanja Lijana Kononenko
Objavljen: 04 04 2006
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: kemikalije, okolje, zdravje
Vir: Lijana Kononenko, Urad RS za kemikalije
URL naslov:

Začetno srečanje Nacionalnih referenčnih centrov za kemikalije v okviru omrežja EIONET


Srečanje je potekalo 20. marca 2006, na Evropski agenciji za okolje v Kopenhagnu. Koordinatorka za področje kemikalij v okolju, ga. Gabi Schoening, je predstavila predlog akcijskega upravljavskega načrta za leto 2006 za delo skupine NRC-jev za kemikalije. Načrt je predlagan po dokumentu z naslovom "Belgrade report", ki so ga nacionalni koordinatorji (NFP) mreže EIONET pripravili na srečanju v Beogradu, 8. decembra 2005 ("Belgrade production meeting"), prav z namenom postaviti izhodišča za pričetek dela skupine NRC-jev za kemikalije. Pripravili pa so ga na podlagi naslednjih dokumentov: poročilo srečanja v Kievu (2003), 6. okoljski akcijski program EU, okoljska strategija EECCA (države vzhodne Evrope, Kavkaza in Srednje Azije), pregled izbora ključnih okoljskih indikatorjev EEA (Core Set of Indicators, CSI), pregled izbora ključnih okoljsko zdravstvenih indikatorjev (WHO).
V nadaljevanju je dr. Lucianne Licari, WHO/EURO, predstavila povezanost kemikalij v okolju z zdravjem ljudi in študije, ki so bile na tem področju izvedene. Povzela je zaključke conference CEHAPE, ki je bila v sodelovanju med IPCS in WHO organizirana leta 2004 v Budimpešti. Poudarila je pomen upoštevanja različne izpostavljenosti določenih občutljivih populacij ljudi, predvsem otrok in aktivnosti, ki potekajo z namenom ozaveščanja prebivalstva.
G. Christian Heidorn iz ustanove Eurostat, je predstavil aktivnosti na področju razvoja indikatorjev za kemikalije v okolju in študijo o podlagah za izvajanje REACHa (baseline study).
Ga. Gabi Schoening je predstavila vlogo NRCjev in možnosti za aktivnosti v začetnem letu delovanja skupine. Predstavila je vsebino poročila iz srečanja v Beogradu. Nadaljevali smo z diskusijo v dveh ločenih skupinah na temo akcijskega načrta dela skupine NRCjev za kemikalije v letu 2006 in naprej. Ugotovljeno je bilo, da je se od NRCjev pričakuje zelo široko poznavanje področja kemikalij in okolja: poznavanje kemijske zakonodaje in ostale zakonodaje, povezane s kemikalijami (okolje, zdravje), monitoring kemikalij v okolju, ocenjevanje vplivov kemikalij na okolje (ekotoksikologija, obnašanje v okolju, modeliranje, epidemiologija okolja). Od referenčnih centrov se zato pravzaprav pričakuje, da bodo nacionalni koordinatorji za to področje na način, da bodo v pravem trenutku našli pravo osebo za pridobitev potrebnih informacij/mnenj/podatkov. Po drugi strani pa naj bi NRCji posredovali informacije iz aktivnosti EEA s področja kemikalij v različnih elementih okolja (zrak, vode, tla, narava) in jih s svojo aktivnostjo bolje povezali. S tem bomo pomagali Evropski okoljski agenciji vzpostaviti boljše povezave znotraj mreže EIONET.
Zaradi začetka delovanja skupine je potrebno organizirati letos jeseni še eno srečanje, kasneje bo dovolj eno srečanje na leto. Kot je v navadi pri EEA, bo letos organizirana tudi ena ali dve delavnici. Informacije o prejšnjih projektih EEA (2003, 2005), so dostopne preko CIRCA.

Please note that this story expired on 04.05.2006