arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Land and ecosystem accounting

Prispevek je pripravila udeleženka delavnice Urša Mežan
Objavljen: 17 03 2006
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: pokrovnost, ekosistem, okolje računi
Vir: Urša Mežan
URL naslov:

Delavnica je potekala 30. in 31. januarja, v organizaciji ETCTE (European Topic Center for Terestrial Environment) in EEA (European Environmental Agency). Tema delavnice je bila predstavitev ene ključnih aktivnosti EEA v lanskem letu – LEAC (Land and Ecosystem Accounts). Tako imenovani računi vsebujejo podatke o spremembah pokrovnosti in rabe tal ter poskušajo ugotoviti širše ekonomske, socialne in okoljske razloge in posledice teh sprememb. Podlaga za analize so podatki iz CLC (Corine Land Cover) podatkovnih baz 1990 in 2000, za Slovenijo 1995 – 2000. Publikacija LEAC 1990-2000 bo izšla letos konec aprila, v njej bo opisana tudi metodologija in poročila posameznih držav (Country sketches).

Predstavili so programsko orodje za prostorske in podatkovne analize LEAC, ki omogoča razne poizvedbe, filtriranje oziroma združevanje podatkov po različnih kriterijih, pripravo kart za narejeno analizo… Pri analizah se je treba zavedati, da so podatki zajeti v majhnem merilu in se po potrebi povezati s posamezno državo za podrobnejše podatke o izbrani temi. To, da je merilo zajema podatkov precej grobo (najmanjša enota 25 ha), je bilo tudi omenjeno kot pomanjkljivost saj lahko tako izgubimo kakšno majhno, a pomembno površino (npr. ostanki gozda v Veliki Britaniji), kar v veliki meri velja tudi za Slovenijo. Podatke bi bilo potrebno dopolniti s podatki v večjem merilu, stanje povezati še s podatki o kvaliteti (ni pomembna samo npr. površina gozda, temveč tudi kakšen gozd to je). Vprašanje pa je tudi kako izslediti procese, ki vplivajo na posamezne spremembe.

Naslednji dan je bil namenjen predvsem predstaviti poskusov različne uporabe LEAC. Analizirali so spremembe rabe, predvsem pozidave v celotnem obalnem pasu Evrope, potencialne pritiske na območja NATURA 2000 zaradi spremembe rabe tal, pri iskanju povezovalnih koridorjev so poskušali premostiti vrzel med pristopom, ki temelji samo na podatkih, in takim, ki vključuje še dodatno znanje, v tem primeru ekološke zahteve živalskih vrst, fragmentacija rek ter uporaba prilagojene metodologije v Burkini Faso.

Kot ideje za nadaljnje delo so omenili projekt CARTO-CHANGE, uporaba novih tehnik (smoothing) za izdelavo sloja CORILIS, uporaba drugih satelitskih monitoringov za ekosistemske analize, povezati Land Cover Accounts z Land Use Accounts, kombinacija satelitskih posnetkov s terenskimi vzorčnimi meritvami (predvsem obstoječimi). 1.junija letos začne z delom GMES Bureau, ki bo vodil za projekt CLC Update 2005.

Please note that this story expired on 16.04.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti