arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Delavnica razmišljajmo za prihodnost

Delavnica 'Razmišljajmo za prihodnost- delavnica o načrtovanju okoljskih scenarijev', je v sodelovanju z EEA potekala na Agenciji RS za okolje 19. in 20. maja 2005.
Objavljen: 30 01 2006
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede:
Vir: SPEU, EEA
URL naslov:

Delavnica o načrtovanju okoljskih scenarijev kot orodju za razmišljanje za prihodnost, je potekala na Agenciji RS za okolje (ARSO) 19. in 20. maja 2005. Namen delavnice organizirane v okviru sodelovanja z Evropsko agencijo za okolje (EEA), je bil predvsem:

Seznaniti udeležence z različnimi metodologijami in primeri scenarijev na evropski ravni.
Prispevati k večjemu zavedanju o pomembnosti scenarijev tako za politične odločitve, gospodarstvo in javnost.
Oblikovati scenarije za področji odpadkov in prometa v slovenskem prostoru kot prispevek za tematski poročili s teh področij.

Udeleženci z ARSO, nevladnih organizacij ter drugih institucij, so se seznanili z delom EEA na tem področju, metodami za razvoj scenarijev, uporabnostjo scenarijev pri varovanju okolja in trajnostnem razvoju. Naučili so se uporabljati obstoječe scenarije in razpoznali katere informacije in elementi so potrebni za izdelavo le teh. Uporabili smo scenarije za Evropo iz publikacije GEO-3 (Global Environment Outlook 3, Past, present and future perspectives) v povezavi slovenskimi političnimi dokumenti. Udeleženci so bili razporejeni v skupino za odpadke ali transport. Pogled v prihodnost smo oblikovali glede na razmere pred petnajstimi leti in danes. V obzir smo vzeli naravo, populacijo, ekonomski razvoj, blaginjo ter mednarodne odnose. Orientirali smo jih glede na družbene interese. V primeru tržno usmerjene družbe smo upoštevali vrednote in pričakovanja, ki prevladujejo v industrializiranih državah. V primeru trajnostno naravnane družbe pa smo na primer sledili vzorcu novega pravičnejšega sveta, ki bi enakovredno upošteval tako ekonomske, socialne kot okoljske potrebe. Oblikovanje scenarijev za posamezno tematiko smo pričeli z zgodbo, ki je upoštevala prej naštete elemente, nadaljevali s seznamom možnih vplivov na okolje in predvideli trende. Določili smo gonilne sile, cilje, politične možnosti in ukrepe, ter na koncu naredili presek, ki predstavlja splošne ukrepe za dosego ciljev.
Scenariji tudi na področju okolja pridobivajo vedno večjo veljavo. Z njihovo pomočjo sicer ne moremo napovedati zagotove prihodnosti, lahko pa na podlagi primernih metodologij hipotetično predstavimo kaj nas čaka. Po eni strani scenariji nudijo dobro podporo za odločanje, po drugi strani pa vplivajo na miselnost in obnašanje javnosti saj porajajo vprašanja in vplivajo na konvencionalno razmišljanje. Izdelava scenarijev je zahtevna in traja lahko od 3 mesecev do več kot 2 leti.

Povezava na poročilo in ostale dokumente z delavnice

Please note that this story expired on 01.03.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti