arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Konferenca o spremljanju stanja okolja

iniciativa sosednjih držav - Avstrije, Švice, Nemčije, Slovenije, Češke in Slovaške - o sodobnejšem spremljanju stanja okolja
Objavljen: 20 12 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede:
Vir:
URL naslov: http://umweltbeobachtung.org/work/index.htm

15. 12. 2005 je bil na Dunaju sestanek delovne skupine WG 11 – Evaluation v okviru iniciative sosednjih držav – Švice, Avstrije, Nemčije, Slovenije, Češke in Slovaške - Environmental Monitoring Conference. Namen iniciative je spodbuditi takšno spremljanje stanja okolja, ki bo temeljilo na zbiranju uporabnih podatkov, njihovi večkratni rabi, spremljanju sprememb, vnaprejšnji delitvi dela in s tem zagotovitvi stroškovne učinkovitosti pri zbiranju. V Evropi se je uveljavilo splošno mnenje, da je bil v minulih letih storjen pomemben korak naprej pri zbiranju raznovrstnih okoljskih podatkov. Vendar se ti podatki pogosto ne uporabljajo dovolj za podporo odločanju. Obstaja velik razkorak med informacijami, zbranimi preko rednega spremljanja okolja in tistimi, ki jih za svoje delo potrebujejo odločevalci. Namen delovne skupine je prispevati k spoznanjem ali so podatki, ki izvirajo iz spremljanja stanja okolja, primerni za doseganje ciljev, ki si jih zastavlja okoljska politika. Na tem področju imamo v Evropi nekaj primerov dobrih praks, ki jih kaže upoštevati pri reorganizaciji spremljanja stanja okolja. Kakovostni in reprezentativni podatki so nujni za sprejemanje političnih odločitev: ukrepov, programov, strategij, idr. Podatke je potrebno povezati s cilji, ki veljajo za posamezna tematska in sektorska področja. Le tako bomo zagotovili stroškovno učinkovito spremljanje okolja, zagotavljali ustrezno podporo odločevalcem in ozaveščali javnost.

Please note that this story expired on 19.01.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti