Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Uspešnost poročanja Slovenije EEA


Prikazani so rezultati zadnjega poročila Evropske agencije za okolje o prednostnem toku podatkov
Objavljen: 24 11 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: reporting quality assessment
Vir: EEA, IRB
URL naslov: http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/nfp-eionet/librar...

Evropska agencija za okolje (EEA) v vsakoletnem Poročilu o napredku – Prednostni tok podatkov v EIONETu (Priority Data Flows in EIONET, v nadaljevanju PDF), poda oceno o stopnji popolnosti okoljskih podatkov, zbranih glede na zahteve agencije po državah. Zadnje poročilo obsega obdobje od maja 2004 do aprila 2005. S strani EEA je podan izbor dvanajstih podatkovnih tokov s predpisano vsebino in obliko, ki so jih države članice dolžne v določenem roku posredovati agenciji, da jih le-ta lahko uporabi pri pripravi svojih poročil. Za letno poročilo o napredku EEA vsako poročanje oceni s točkami –1, 1, 2 ali 3 oz. s tako imenovanimi »sončki«. Skupna ocena stopnje popolnosti okoljskih podatkov je delež zbranih točk od vseh možnih. Kriteriji za točkovanje so določeni vnaprej in za vsako poročanje posebej, nanašajo pa se predvsem na dolžino in popolnost časovnega niza podatkov, ki so bili zahtevani in posredovani, posredovanje podatkov v predpisanem roku in predpisani obliki, ipd. Poročanje Slovenije se glede na podane zahteve ocenjuje od leta 2000 in v tem času smo, kot večina držav članic EEA, dosegli pomemben napredek. Po ocenah glede na kriterije iz Prednostnega toka podatkov smo v letu 2005 dosegli 92 % skladnost s poročevalskimi zahtevami EEA, kar je Slovenijo uvrstilo na 4. mesto med 31 ocenjevanimi državami (glej graf). Pred Slovenijo so se uvrstile Švedska, Latvija in, na prvem mestu, Avstrija.
Razvoj kakovosti poročanja okoljskih podatkov v obdobju 2000 do 2005 je prikazan v Kazalcih okolja. Na voljo je Poročilo o prednostnem toku podatkov 2005.

Please note that this story expired on 30.12.2005