arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Uspešnost poročanja Slovenije EEA


Prikazani so rezultati zadnjega poročila Evropske agencije za okolje o prednostnem toku podatkov
Objavljen: 24 11 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: reporting quality assessment
Vir: EEA, IRB
URL naslov: http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/nfp-eionet/librar...

Evropska agencija za okolje (EEA) v vsakoletnem Poročilu o napredku – Prednostni tok podatkov v EIONETu (Priority Data Flows in EIONET, v nadaljevanju PDF), poda oceno o stopnji popolnosti okoljskih podatkov, zbranih glede na zahteve agencije po državah. Zadnje poročilo obsega obdobje od maja 2004 do aprila 2005. S strani EEA je podan izbor dvanajstih podatkovnih tokov s predpisano vsebino in obliko, ki so jih države članice dolžne v določenem roku posredovati agenciji, da jih le-ta lahko uporabi pri pripravi svojih poročil. Za letno poročilo o napredku EEA vsako poročanje oceni s točkami –1, 1, 2 ali 3 oz. s tako imenovanimi »sončki«. Skupna ocena stopnje popolnosti okoljskih podatkov je delež zbranih točk od vseh možnih. Kriteriji za točkovanje so določeni vnaprej in za vsako poročanje posebej, nanašajo pa se predvsem na dolžino in popolnost časovnega niza podatkov, ki so bili zahtevani in posredovani, posredovanje podatkov v predpisanem roku in predpisani obliki, ipd. Poročanje Slovenije se glede na podane zahteve ocenjuje od leta 2000 in v tem času smo, kot večina držav članic EEA, dosegli pomemben napredek. Po ocenah glede na kriterije iz Prednostnega toka podatkov smo v letu 2005 dosegli 92 % skladnost s poročevalskimi zahtevami EEA, kar je Slovenijo uvrstilo na 4. mesto med 31 ocenjevanimi državami (glej graf). Pred Slovenijo so se uvrstile Švedska, Latvija in, na prvem mestu, Avstrija.
Razvoj kakovosti poročanja okoljskih podatkov v obdobju 2000 do 2005 je prikazan v Kazalcih okolja. Na voljo je Poročilo o prednostnem toku podatkov 2005.

Please note that this story expired on 30.12.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti