arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Delavnica 'Annual EEA-EIONET water workshop'

12.10.2005 je na EEA potekala delavnica Annual EEA-Eionet Water Workshop, ki se jo je udeležila Petra Krsnik iz Agencije RS za okolje.
Objavljen: 15 11 2005
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: vode, monitoring, WISE, WFD
Vir: Petra Krsnik
URL naslov:

Dne 12.10.2005 je na EEA potekala delavnica Annual EEA-Eionet Water Workshop. Delavnica je potekala v štirih sklopih:

• Predstavitev koncepta sistema WISE in pripombe držav članic glede obstoječega načina poročanja. WISE (Water Information System for Europe) bo nadomestil obstoječe poročanje. Nastal bo samo eden informacijski sistem za obvladovanje podatkov. Vsebuje vse informacije povezane z vodo - WFD, kopalne vode, EionetWater, direktivo za pitno vodo... Hkrati zagotavlja georeferenciranje podatkov, kar je pomemben del za INSPIRE. WISE sistem bo javnosti na voljo v letu 2006, popolnoma operativen pa bo postal v letu 2010.

• Predstavitev razvoja pretoka podatkov State of Environment na EEA in uporaba teh podatkov. Podatki se zbirajo z namenom opazovanja učinkovitosti vodne politike EU, za lažje in boljše razumevanje procesov in ekosistemov povezanih z vodo, za razvoj ciljev, za določitev ekonomskih pogledov...

• Predstavitev sistema monitoringa po WFD držav članic. Trenutno so štiri države, ki delno že izvajajo monitoring po zahtevah WFD, in sicer VB, Avstrija, Nizozemska in Litva. Pogovor je tekel tudi o indexu kakovosti nacionalnih podatkov v bazi in nadaljnjih korakih za izboljšanje. Index kakovosti omogoča kontrolo postopkov kakovosti na regionalni, nacionalni in Evropski ravni na podlagi vprašalnika. Cilj v prihodnosti: izboljšanje tipa vprašanj, razširitev na vse članice EEA, razširitev na vse tipe voda (reke, jezera, podtalnica...), povzetek, ponovno ovrednotenje in poročanje na Eionet.

Problemi, povezani z WFD: - ni jasno, kakšni bodo vplivi na podatke, - ali se bo število monitoringov, merilnih mest in pogostost vzorčenja povečalo/zmanjšalo, - ali bodo samo WFD monitoring programi, - ali bodo trenutne Eionet-Water merilna mesta izgubljena ali le prestavljena, - po vsej verjetnosti se bodo potrebovali tudi podatki obratovalnih in nadzornih monitoringov, - ali bo poročanje potekalo po vseh monitoring programih, - potreben bo fleksibilen pristop, ki bi dovoljeval periodične spremembe v poročanju po merilnih mestih, - potrebno bo več interpretiranih informacij iz držav (tip monitoringa, pomembni pritiski...), - zaupanje v podatke, - boljša kakovost podatkov zaradi izboljšanja AQC/QC.

• Splošna diskusija in pripombe.

Please note that this story expired on 15.12.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti