Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Delavnica o Water Information System in Europe (WISE)

17. in 18. oktobra je bila v Ispri, Italija, delavnica o Water Information System in Europe (WISE). Iz Slovenije sta se je udeležila Gregor Sluga iz Inštituta za vode RS in Aleš Veršič iz Agencije RS za okolje.
Objavljen: 11 11 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: vode, WFD, WISE
Vir:
URL naslov:

Na delavnici je bilo predstavljena strategija in politike okvirne vodne direktive - WFD, pregled dokumentov in podatkov, ki jih je potrebno prirpaviti za izvajanje WFD-ja.
Predstavljen je bil pomen XML formata za in podatkovne baze rek in povodij v Evropi, ki je bila narejena na podlagi modela CCM (Catchment Characterisation and Modelling). Poudarjen je bil tudi pomen metapodatkov, ki jih je potrebno izdelati za posamezni prostorski podatek in v tem kontekstu so predstavili spletno orodje za vnos metapodatka. Predstavitve iz delavnice najdete na tem spletnem naslovu: Na tem spletnem naslovu se nahajajo predstavitve iz delavnice: Predstavitve posameznih vsebin na delavnici"

Please note that this story expired on 11.12.2005