Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Delavnica koordinatorjev omrežja EIONET za poročanja o kakovosti zraka (Vilnius, Litva, 17.10.05-18.10.05)

Objavljen: 21 10 2005
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede:
Vir:
URL naslov:

V času od 17-18.10.2005 je v Vilniusu, Litva, potekala delavnica na temo »Air Quality Management and Assessment«, organizirana pod okriljem Evropske agencije za okolje. Delavnica združuje nacionalne koordinatorje v državah članicah Evropske agencije za okolje, zadolžene za poročanje na področju kakovosti zraka. Namen delavnice je bil predstavitev novosti, ki jih uvaja Evropska agencija za okolje za področje poročanja o kakovosti zraka ter izmenjava izkušenj med državami. Letošnje leto je bil poudarek delavnice predvsem na spreminjanju zakonodaje kakovosti zraka ter na predstavitvi tematske strategije za zrak. Ta zahteva revizijo celotnega sklopa zakonodaje kakovosti zraka ter posledično predvideva revizijo obstoječega informacijskega sistema kakovosti zraka. Ker se ugotavlja, da je onesnaženost zraka z ozonom ter delci vse večji problem evropske dimenzije, predvsem zaradi transporta na velike razdalje preko meja, se pojavlja iniciativa po zbiranju »real-time« podatkov o zraku na skupnem evropskem portalu. Z namenom, da bi države zagotavljale ustrezno kakovost podatkov, so bile predstavljene tudi aktivnosti skupine AQUILA, ki deluje pod okriljem Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije v Ispri, Italija, ter skrbi za zagotavljanje standardov znotraj monitoring omrežij posameznih držav. Zaradi zahtev po obveščanju javnosti o napovedih onesnaženosti zraka, je bila predstavljena tudi iniciativa po vzpostavitvi projekta (predvidoma COST) med Evropsko agencijo za okolje ter Svetovno meteorološko organizacijo, katerega cilj je vzpostavitev skupnega informacijskega sistema za napovedovanje kakovosti zraka (AQFIS).

Please note that this story expired on 20.11.2005