Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Sestanek koordinatorjev EIONET omrežja, Kopenhagen, 4 in 5. 10. 2005

Objavljen: 14 10 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: meeting, EIONET
Vir:
URL naslov:

Sestanek koordinatorjev EIONET omrežja in sodelovanja z EEA, v Kopenhagnu 4. in 5. 10. 2005, je bil namenjen predstavitvi napredka pri delu v obdobju od zadnjega sestanka v maju 2005. Na sestanku so bile predstavljene vsebine, ki jih navajamo v nadaljevanju. Letni program EEA za 2006 in prednostne teme v obdobju 2007 – 2008, so bili predstavljeni skupaj za koordinatorje in člane upravnega odbora EEA. Poglavitna novost je projektno zasnovani program z navedbo nosilcev in sodelujočih. Vse leto je potekal pregled dela obstoječih tematskih centrov za okolje in predstavljene so bile ugotovitve posameznih akterjev, ki so pri tem sodelovali. Konec novembra 2005 bo izšlo novo, vseevropsko poročilo o okolju. Poročilo bo vsebovalo prikaz integralne ocene skozi ključne okoljske tematike in ekonomske sektorje, 37 kazalcev iz nabora EEA, analize podatkovne baze Corine Land Cover po državah in predstavitev držav glede na oddaljenost do okoljskih ciljev na 9 izbranih področjih. Predstavitev se bo odvijala v evropskem parlamentu v Bruslju, nanjo so povabljene vse sodelujoče države. Sledile bodo promocije poročila po državah članicah. Predstavljen je bil potek priprav na Beograjsko poročilo v letu 2007. Velika Britanija je predstavila prednostne naloge predsedovanja EU pomembne tudi za EIONET omrežje. Predstavniki Evropskih tematskih centrov so predstavili napredek, načrte in problematiko posameznih področij. Obravnavan je bil tok prednostnih podatkov v povezavi s kazalci, posebej s področja odpadkov in vodnih količin. Delovna skupina omrežja EIONET je predstavila končno poročilo o delovanju in značilnostih omrežij po državah članicah ter dejavnosti v okviru reorganizacije poslovnega procesa omrežja. Podane so bile informacije o napredku pri CLC2005, INSPIRE in Okoljski enciklopediji. Predstavljeni so bili predvideni sestanki omrežja v letu 2006.

Please note that this story expired on 13.11.2005