arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Sestanek koordinatorjev EIONET omrežja, Kopenhagen, 4 in 5. 10. 2005

Objavljen: 14 10 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: meeting, EIONET
Vir:
URL naslov:

Sestanek koordinatorjev EIONET omrežja in sodelovanja z EEA, v Kopenhagnu 4. in 5. 10. 2005, je bil namenjen predstavitvi napredka pri delu v obdobju od zadnjega sestanka v maju 2005. Na sestanku so bile predstavljene vsebine, ki jih navajamo v nadaljevanju. Letni program EEA za 2006 in prednostne teme v obdobju 2007 – 2008, so bili predstavljeni skupaj za koordinatorje in člane upravnega odbora EEA. Poglavitna novost je projektno zasnovani program z navedbo nosilcev in sodelujočih. Vse leto je potekal pregled dela obstoječih tematskih centrov za okolje in predstavljene so bile ugotovitve posameznih akterjev, ki so pri tem sodelovali. Konec novembra 2005 bo izšlo novo, vseevropsko poročilo o okolju. Poročilo bo vsebovalo prikaz integralne ocene skozi ključne okoljske tematike in ekonomske sektorje, 37 kazalcev iz nabora EEA, analize podatkovne baze Corine Land Cover po državah in predstavitev držav glede na oddaljenost do okoljskih ciljev na 9 izbranih področjih. Predstavitev se bo odvijala v evropskem parlamentu v Bruslju, nanjo so povabljene vse sodelujoče države. Sledile bodo promocije poročila po državah članicah. Predstavljen je bil potek priprav na Beograjsko poročilo v letu 2007. Velika Britanija je predstavila prednostne naloge predsedovanja EU pomembne tudi za EIONET omrežje. Predstavniki Evropskih tematskih centrov so predstavili napredek, načrte in problematiko posameznih področij. Obravnavan je bil tok prednostnih podatkov v povezavi s kazalci, posebej s področja odpadkov in vodnih količin. Delovna skupina omrežja EIONET je predstavila končno poročilo o delovanju in značilnostih omrežij po državah članicah ter dejavnosti v okviru reorganizacije poslovnega procesa omrežja. Podane so bile informacije o napredku pri CLC2005, INSPIRE in Okoljski enciklopediji. Predstavljeni so bili predvideni sestanki omrežja v letu 2006.

Please note that this story expired on 13.11.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti