Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Sestanek skupine za poročanje v okviru programa CAFE (Clean Air for Europe)

Objavljen: 11 10 2005
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: kakovost zraka, poročanje podatkov
Vir:
URL naslov:

30.09.2005 je v okviru Evropske komisije v Bruslju potekal sestanek delovne skupine za poročanje, ki deluje v okviru programa CAFE (Clean Air for Europe). Na sestanku so bile predstavljene poročevalske obveznosti s področja kakovosti zraka v letu 2005 ter izkušnje držav pri poročanju ter uporabi poročevalskih orodij. Poleg tekočih poročevalskih obveznosti smo bili člani delovne skupine seznanjeni z novo strategijo za čisti zrak, ki so jo pripravili v okviru programa CAFE na Evropski komisiji. Poleg strategije se do leta 2007 pričakuje tudi sprejem nove okvirne direktive za kakovost zraka. Ta združuje vse trenutno obstoječe direktive kakovosti zunanjega zraka. Z vidika poročanja predvideva nova okvirna direktiva kakovosti zunanjega zraka ažuriranje vseh trenutno obstoječih poročevalskih obveznosti. Podrobnosti poročanja bodo podrobneje opredeljene v obliki podzakonskega akta k okvirni direktivi. Novosti, ki jih prinaša poročanje na področju zraka v prihodnosti so vezane predvsem na vpeljavo e-poročanja ter uporabo orodij, ki jih je Evropska agencija za okolje že pripravila v okviru poročevalskega omrežja Reportnet. Poleg elektronskega poročanja se z vsebinskega vidika predvideva ažuriranje orodja DEM ter vseh ostalih poročil (ocenjevanje kakovosti zraka, poročanje o monitoringu). S tem namenom smo se v okviru skupine razdelili na naslednje tri podskupine – monitoring, ocenjevanje kakovosti zraka ter e-poročanje. Vsaka izmed podskupin bo imela za nalogo pripraviti osnutke izhodiščnih dokumentov, ki bodo osnova za razpravo na »CAFE steering group«. Glede poročanja in izmenjave podatkov je bila podana »prošnja«, naj vse države redno izpolnjujejo poročevalske obveznosti, opredeljene v direktivah. V primeru neizvedljivosti poročanja naj države zaprosijo za podaljšanje roka implementacije (primer plani in programi). Naslednji sestanek skupine se predvideva v decembru 2005.

Please note that this story expired on 10.11.2005